Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienie publiczne na USŁUGĘ BANKOWĄ DOTYCZĄCĄ UDZIELENIA KREDYTU W RACHUNKU KREDYTOWYM Z LIMITEM ODNAWIALNYMW KWOCIE 1.500.000 ZŁ dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

Strona archiwalna

 

Zamówienie publiczne na USŁUGĘ  BANKOWĄ DOTYCZĄCĄ UDZIELENIA KREDYTU W RACHUNKU KREDYTOWYM   Z LIMITEM ODNAWIALNYM W KWOCIE  1.500.000 ZŁ dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Termin składania ofert 18.05.2015 r

 

Załaczniki:

1 ogłoszenie 102810 2015-05-04

2 SIWZ

3 zał. 1 Formularz ofertowy

4 zał. 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków w postepowaniu

5 Zał. 3 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postepowania

6 zał. 4 Oświadczenie o nieprzynalezności do grupy kapitałowej

7 sprawozdanie fin. 2013

8 sprawozdanie fin. 2014

9 NIP; REGON

10 Księga rejestrowa RIK- 2_2000

11a Uchwała 2419 z dn. 19.06.2012 w sprawie nadania statutu

11b Statut Teatru 2012

11 c Zmiany statut

12a Zaśw. o niezaleganiu - I Urz, skarbowy

12b Zaświadczenie o niezaleganiu - skan

13 Prognoza - skan

14 operat TEATR

 

PDF1 ogłoszenie 102810 2015-05-04.pdf (1,87MB)

PDF2 SIWZ.PDF (5,98MB)
DOCX3 zał. 1 Formularz ofertowy.docx (21,04KB)
DOCX4 zał. 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków w postepowaniu.docx (16,52KB)
DOCX5 Zał. 3 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postepowania.docx (15,58KB)
DOCX6 zał. 4 Oświadczenie o nieprzynalezności do grupy kapitałowej.docx (19,12KB)
PDF7 sprawozdanie fin. 2013.PDF (2,38MB)
PDF8 sprawozdanie fin. 2014.pdf (4,03MB)
PDF9 NIP; REGON.pdf (945,93KB)

PDF10 Księga rejestrowa RIK- 2_2000.PDF (3,06MB)
PDF11 c Zmiany statut.pdf (58,11KB)
PDF11a Uchwała 2419 z dn. 19.06.2012 w sprawie nadania statutu.pdf (1,14MB)
DOC11b Statut Teatru 2012.doc (95,50KB)
PDF12a Zaśw. o niezaleganiu - I Urz, skarbowy.PDF (861,35KB)
PDF12b Zaświadczenie o niezaleganiu - skan.PDF (332,22KB)
PDF13 Prognoza - skan.PDF (1,38MB)
PDF14 operat TEATR.pdf (10,94MB)