Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Finansowanie działalności

Strona archiwalna

 

Teatr prowadzi gospodarkę finansową według ogólnych zasad określonych w przepisach.

Do składania w imieniu Teatru oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Dyrektora Teatru i głównego księgowego lub osób przez Dyrektora upoważnionych.

Teatr pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

Źródłami finansowania Teatru są:     

  1.  przychody ze sprzedaży biletów wstępu i opłat za usługi artystyczne,

  2. przychody  z prowadzonej działalności,

  3. inne przychody m.in. inne dotacje, środki uzyskane w ramach pomocy zagranicznej, środki uzyskane z funduszy Unii Europejskiej, darowizny, spadki i zapisy, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

  4. przychody ze sprzedaży majątku ruchomego.

  5. dotacje organizatora:

  • podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

  • celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

  • celowej na realizację wskazanych zadań i programów