Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pion Artystyczny

Strona archiwalna

 

Pracą Pionu artystycznego kieruje Dyrektor Teatru, któremu bezpośrednio podlegają:
 1. Zespół Aktorski,
 2. Konsultant ds. programowych,
 3. Asystent artystyczny,
 4. Inspicjent / sufler.
 
 Zespół Aktorski Teatru tworzą aktorzy, którzy pracują w sezonowym okresie rozliczeniowym (od 1 września do 31 sierpnia następnego roku), biorą udział w próbach nowych przedstawień, w których zostali obsadzeni, grają w spektaklach prezentowanych w bieżącym repertuarze teatru, dbają o jak najlepszy efekt artystyczny swojej pracy oraz o rozwój warsztatu.
 
 Konsultant ds. programowych:
 1. konsultuje z Dyrektorem program, repertuar,
 2. współpracuje z reżyserami teatralnymi,
 3. współpracuje z Biurem Festiwalowym,
 4. koordynuje projekty teatralne (unijne i inne),
 5. koordynuje działania festiwalowe,
 6. uczestniczy w próbach generalnych i przedstawia Dyrektorowi Teatru opinie i analizy na temat przedstawień.

Asystent artystyczny:

 1. redaguje koncepcje wydawnictw teatralnych(afisz, program, repertuar, etc.),
 2. współpracuje z agencjami autorskimi w zakresie umów na wystawienie sztuk,
 3. zgłasza i przygotowuje materiały do umów licencyjnych,
 4. prowadzi bibliotekę Teatru, gromadzi materiały do archiwum artystycznego Teatru (fotografie, scenariusze i egzemplarze sztuk, makiety scenograficzne, partytury, zapisy video, zapisy dźwiękowe, recenzje, artykuły),
 5. sprawuje nadzór nad merytoryczną zawartością przygotowywanych druków i wydawnictw teatralnych,
 6. archiwizuje wycinki prasowe i inną dokumentację dotyczącą działania Teatru.


Inspicjenci - suflerzy prowadzą przedstawienia grane w Teatrze, przygotowują i prowadzą próby, przygotowują raporty z prób i przedstawień oraz ich zestawienia miesięczne, podczas wyjazdów z przedstawieniami poza siedzibę Teatru wykonują obowiązki realizatora imprezy, w czasie prób kontrolują tekst wypowiadany przez aktorów na scenie i wprowadzają na bieżąco zmiany, podpowiadają wykonawcą tekst wg egzemplarza w czasie prób i przedstawień, informują wykonawców o zmianach lub zapomnieniach tekstu, które zdarzyły się w czasie prób lub przedstawień.