Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Majątek teatru w latach 2013-2017

Zestawienie w latach 2013 - 2017


Bilansowa wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2017 wynosi:  14 433 309,44 w tym:

Środki trwałe:

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu): 189 612,76 zł

- budynki i lokale: 10 536 727,37 zł

- urządzenia techniczne i maszyny 417 019,51 zł

- środki transportu129 801,70 zł

- inne środki trwałe: 2 144 063,63 zł.

Środki trwałe w budowie: 1 007 439,22 zł

Wartości niematerialne i prawne: 8 645,25 zł.

 

 Wartość niskocennych przedmiotów majątku trwałego na dzień 31.12.2017 r. wynosi: 1 006 361,75 .

 

 Wartość środków inscenizacji na dzień 31.12.2017 r. wynosi: 619 182,64 zł, w tym:

- peruki 33 431,08 zł

- kostiumy 115 388,88 zł

- rekwizyty 470 362,68 zł

 


 

Bilansowa wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2016 wynosi: 12.887.854,15 w tym:

Środki trwałe:

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu): 237.016,24 zł

- budynki i lokale: 11.085.065,07 zł

- urządzenia techniczne i maszyny 475.203,55zł

- środki transportu: 33.925,79 zł

- inne środki trwałe: 517.659,11 zł.

Środki trwałe w budowie: 530.189,02 zł

Wartości niematerialne i prawne: 8.795,37 zł.

 

Wartość niskocennych przedmiotów majątku trwałego na dzień 31.12.2016 r. wynosi: 986.175,83 zł.

 

Wartość środków inscenizacji na dzień 31.12.2016 r. wynosi: 508.970,51 zł, w tym:

- peruki 23.774,00 zł

- kostiumy 41.284,82 zł

- rekwizyty 443.911,69 zł

 

 


Bilansowa wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2015 wynosi: 11.763.978,21 w tym:

Środki trwałe:

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu): 284.419,60 zł

- budynki i lokale: 10.385.485,83 zł

- urządzenia techniczne i maszyny 212.126,99 zł

- środki transportu: 47.496,11 zł

- inne środki trwałe: 29.927,30 zł.

Środki trwałe w budowie: 780.395,47 zł

Wartości niematerialne i prawne: 24.126,91 zł.

 

Wartość niskocennych przedmiotów majątku trwałego na dzień 31.12.2015 r. wynosi: 820.916,77 zł.

 

Wartość środków inscenizacji na dzień 31.12.2015 r. wynosi: 635.555,29 zł, w tym:

- peruki 23.889,00 zł

- kostiumy 41.284,82 zł

- rekwizyty 570.381,47 zł

 

Bilansowa wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2014 wynosi:

11.675.434,19 w tym:

Środki trwałe:

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu): 331.823,20zł

- budynki i lokale: 10.488.525,86 zł

- urządzenia techniczne i maszyny 257.472,21 zł

- środki transportu: 61.066,43 zł

- inne środki trwałe: 51.210,15 zł.

Środki trwałe w budowie: 473 987,24 zł

Wartości niematerialne i prawne: 11.349,10 zł.

 

Wartość niskocennych przedmiotów majątku trwałego na dzień 31.12.2014 r. wynosi: 808.146,07 zł.

 

Wartość środków inscenizacji na dzień 31.12.2014 r. wynosi: 733.655,86 zł, w tym:

- peruki 23.889,00 zł

- kostiumy 58.680,50 zł

- rekwizyty 651.086,36

 

Bilansowa wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2013 wynosi: 11.886.690,93 zł w tym:

Środki trwałe:

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu): 379.226,80 zł

- budynki i lokale: 10.657.238,64 zł

- urządzenia techniczne i maszyny 290.697,50 zł

- środki transportu: 118,78 zł

- inne środki trwałe: 85.421,97 zł.

Środki trwałe w budowie: 473 987,24 zł

Wartości niematerialne i prawne: 0,00 zł.

 

Wartość niskocennych przedmiotów majątku trwałego na dzień 31.12.2013 r. wynosi: 799.513,07 zł.

 

Wartość środków inscenizacji na dzień 31.12.2013 r. wynosi: 733.742,86 zł, w tym:

- peruki 23.889,00 zł

- kostiumy 58.767,50 zł

- rekwizyty 651.086,36