Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole zewnętrzne 2019

Wykaz kontroli 2019 rok:

1. Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Opolu, kontrola przeprowadzona od dnia 26.04.2019.

W protokole wskazano, aby wprowadzono mechanizmy kontrolne zapewniające zgodność ze stanem faktycznym wyodrębnionej ewidencji wydatków projektów korzystających z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Kontrola dotyczyła projektu „Ochrona trzmiela…”, której zakres obejmował:
- przygotowania do realizacji projektu,
- terminowości realizacji projektu i jego rozliczenia,
- zamówień publicznych,
- realizacji rzeczowej, zapewnienia trwałości.
Zalecenia - Wprowadzić mechanizmy kontrolne zapewniające zgodność ze stanem faktycznym wyodrębnionej ewidencji wydatków projektów korzystających z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej

2. Izba Administracji Skarbowej w Opolu, data rozpoczęcia kontroli 20.05.2019.

Kontrola dotyczyła projektu „Światło na sztukę….”.
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej.
Zalecenia- brak.

3. Biuro kontroli UMWO, Czas trwania kontroli 17.12.2018 – 10.01.2019.

Kontrola dotyczyła Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zastosowano się do zaleceń.
Zalecenia - Wprowadzić zmiany w zapisach Regulaminu ZFŚS, planie i tabelach dotyczących funduszu,  zmienić sposób przeliczania zatrudnienia w kontekście uprawnionych do korzystania z ZFŚS

4. Biuro kontroli UMWO, Czas trwania kontroli 30.12.2019 – 17.01.2020.

Kontrola dotyczyła Gospodarki finansowej rozrachunków z tytułu zobowiązań, prawidłowości i terminowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków. Zalecenia - dostępne będą w wykazie kontroli zewnętrznych za rok 2020.