Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostosowanie akustyczne oraz prace modernizacyjne na Małej Scenie w Teatrze im Jana Kochanowskiego w Opolu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (101,86KB)
 

15.02.2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

PDFZawiadomienie z wyboru najkorz. oferty 15.02.2021.pdf (1,26MB)
 

01.02.2021

Informacja z otwarcia ofert w dniu 1.02.2021 o godz. 12:15

PDFProtokoł z otwarcia 1.02.2021 v.2.pdf (708,41KB)
PDFProtokoł z otwarcie ofert 1.02.2021.pdf (708,04KB)
 

27.01.2021

Mając na uwadze fakt, że ewentualne środki ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu będą wnoszone (postępowania odwoławcze zostaną wszczęte) po dniu 31 grudnia 2020 r., Zamawiający informuje o brzmieniu art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2020 ze zm.), zgodnie z którym: Do postępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89, wszczętych po dniu 31 grudnia 2020 r., dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r., stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający dokonuje następującej zmiany SIWZ:

PDFCzęść_I SIWZ+IDW_Okł. MS zmiana 27.pdf (635,14KB)
PDFZmiana 27.01.2021 - środki ochrony nowe PZP.pdf (671,62KB)
 

25.01.2021

Uwaga! Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonał zmiany OPZ (Część III SIWZ) w zakresie dotyczącym dokumentacji projektowej - rysunki. Wprowadza się rewizję nr 1 dotyczącą dokumentacji. Wprowadzono korektę na wszystkich rysunkach: poprawiono m.in. zapisy w zestawieniu stolarki dot. wytrzymałości ogniowej drzwi tzw. harmonijkowych oraz nieścisłości w wysokości sufitów.

W przedmiarze:

8.1 - należy przyjąć w kalkulacji wymiary zgodnie z zestawieniem stolarki; drzwi D2

8.3 - ta pozycja nie obowiązuje – można wykreślić.

13.1 - należy przyjąć 1 szt, drzwi.

W związku z powyższym i koniecznością wprowadzenia zmian Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 1.02.2021 godz. 12:00. Odpowiednio termin otwarcie ofert: 1.02.2021 godz. 12:15.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

PDFzmiana 25.01.2021 Część_I SIWZ+IDW_Okł. MS.pdf (643,82KB)
PDFZmiana ogłoszenia 540408245-N-2021 z dnia 25.01.2021 r..pdf (69,04KB)
ZIP25.01.2021 rewizja rysunków do projektu.zip (3,08MB)

21.01.2021

Zamawiający udziela wyjaśnień do zapytania do SIWZ z dnia 20.01.2021 na podst. art. 38 ust.1 i 2 ustawy Pzp.

PDFWyjasnienia do pytań do SIWZ 21.01.2021.pdf (533,71KB)
 

20.01.2021 r.

Zamawiający udziela wyjaśnień do zapytania do SIWZ z dnia 19.01.2021 na podst. art. 38 ust.1 i 2 ustawy Pzp.

UWAGA zmiana terminu składania ofert: 26.01.2021 g. 12:00 otwarcie ofert: 26.01.2021 g. 12:15

PDFWyjaśnienia do SIWZ 20.01.2021.pdf (791,94KB)
PDFZmiana ogłoszenia 20.01.2021.pdf (60,46KB)
ZIPRysunki do operatu akustycznego.zip (2,16MB)
PDFCzęść_I SIWZ+IDW_Okł. MS zmiana 20.01.pdf (624,24KB)
 

12.01.2021 r.

Zamawiający udziela wyjaśnień do zapytania do SIWZ z dnia 08.01.2021 na podst. art. 38 ust.1 i 2 ustawy Pzp.

UWAGA zmiana terminu składania ofert: 25.01.2021 g. 12:00 otwarcie ofert: 25.01.2021 g. 12:15

PDFWyjasnienia do sIWZ 12.01.2021.pdf (800,73KB)
PDFZmiana ogłoszenia 12.01.2021.pdf (60,55KB)
PDFCzęść_I SIWZ+IDW_Okł. MS zmiana 12.01.pdf (624,11KB)
 

31.12.2020

Teatr im. Jana Kochanowskiego ogłasza przetarg nieograniczony pn.:  

Dostosowanie akustyczne oraz prace modernizacyjne na Małej Scenie w Teatrze im Jana Kochanowskiego w Opolu 

SZP-26-6/2020

Ogłoszenie nr 776239-N-2020 z dnia 2020-12-31 r.

Termin składania ofert: 20.01.2021 g. 12:00

Otwarcie ofert w dniu 20.01.2021 o godz.. 12:15

PDFOgłoszenie 31.12.2020.pdf (137,46KB)
PDFCzęść_I SIWZ IDW DOST. AKUST. 31.12.2020.pdf (20,99MB)
DOCCzęść_I Zał. do IDW_dost. ak. Mała Scena.doc (258,00KB)
PDFCzęść_II wzór um_2020 dost. ak. Mała Scena.pdf (453,91KB)
ZIPCzęść III OPZ Dos. akust. Mała Scena.zip (6,42MB)