Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup wyposażenia akustycznego i oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu – Światło na sztukę

Teatr im Jana Kochanowskiego ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Zakup wyposażenia akustycznego i oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu – Światło na sztukę”

Z podziałem na cztery części:

1.            Dostawa systemu elektroakustycznego

2.            Dostawa cyfrowego systemu miksowania dźwięku

3.            Dostawa konsolety oświetleniowej

4.            Dostawa sprzętu oświetleniowego

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29.11.2017 godz. 10.00

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) z późniejszymi zmianami; zwana również dalej Pzp) oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy, przy uwzględnieniu wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w Pzp.

Pytanie i odpowiedź do niniejszego przetargu:

PDFPytanie i odpowiedzi do przetargu sprzęt oświetleniowy i akustyczny 16.11.2017.pdf (215,83KB)

Pytanie drugie i odpowiedź do niniejszego przetargu:

PDF2 Pytanie i odpowiedz z 16.11.2017 do przetargu sprzęt oświetleniowy i akustyczny.pdf (176,05KB)

Załączniki:

PDFOgłoszenie o zamówieniu TEATR sprzęt ośw. i akustyczny.pdf (170,57KB)
PDFSIWZ 19.10.2017 zakup sprz. akustycz. i oświetl..pdf (16,20MB)
ZIPZałaczniki do SIWZ_wersja nieedytowalna.zip (4,08MB)
ZIPZałączniki do SIWZ_ wersja edytowalna.zip (870,65KB)

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT W DNIU 29.11.2017 R.:

PDFPROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT 29.11.2017.pdf (378,78KB)

PODPISANY SKAN PROTOKOŁU WRAZ Z LISTĄ OBECNOŚCI:
PDFProtokół z otwarcia ofert skan podpisany.pdf (569,44KB)

 

Informacja o wyborze oferty – część 3 w przetargu nieograniczonym pn.: Zakup wyposażenia akustycznego i oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu – Światło na sztukę z podziałem na cztery części:

1)   Dostawa systemu elektroakustycznego

2)   Dostawa cyfrowego systemu miksowania dźwięku

3)   Dostawa konsolety oświetleniowej

4)   Dostawa sprzętu oświetleniowego

PDFzawiadomienie o wyborze oferty cz.3 konsoleta oświet. 7.12.2017.pdf (232,41KB)
 

Informacja o wyborze oferty – część 4 w przetargu nieograniczonym pn.: Zakup wyposażenia akustycznego i oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu – Światło na sztukę z podziałem na cztery części:

1)   Dostawa systemu elektroakustycznego

2)   Dostawa cyfrowego systemu miksowania dźwięku

3)   Dostawa konsolety oświetleniowej

4)   Dostawa sprzętu oświetleniowego

PDFZawiadomienie o wyborze oferty - cz. 4 _14.12.2017.pdf (245,97KB)
 

Informacja o wyborze oferty – część 1 i 2 w przetargu nieograniczonym pn.: Zakup wyposażenia akustycznego i oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu – Światło na sztukę z podziałem na cztery części:

1)   Dostawa systemu elektroakustycznego

2)   Dostawa cyfrowego systemu miksowania dźwięku

3)   Dostawa konsolety oświetleniowej

4)   Dostawa sprzętu oświetleniowego

PDFZawiadomienie o wyborze oferty cz. 1 i 2.pdf (276,12KB)


 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia -RPO Światło na sztukę dostawy.pdf (77,15KB)