Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan zamówień publicznych na 2017 rok

Rok 2017

Plan zamówień publicznych pow. progu art. 4 pkt 8 Ustawy prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 13 ww. ustawy.
 

 

L.p. Pion Teatru Rodzaj zamówienia (roboty budowlane/ usługi/ dostawy) Przedmiot zamówienia Wartość netto zamówienia w złotych Planowany tryb udzielenia zamówienia Planowany termin wszczęcia postępow. Termin realizacji Uwagi
1 Pion projektów / techniczny dostawy Dostawa sprzętu technicznego i lightboxów 1 372 492,68 przetarg nieograniczony 2-3 kwartał 2017 3 kwartał 2017 RPO z Muzeum Śląska Opolskiego
2 Pion projektów / techniczny dostawy

Zakup wyposażenia oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu

309 254,00 przetarg nieograniczony 2 kwartał 2017 3 kwartał 2017 wniosek do MKiDN