Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut Teatru

Z dniem 3 marca 2020 roku wprowadzono tekst jednolity Statutu Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu podjęty Uchwałą Nr XIV/134/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 stycznia 2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Jana Kochanowskiego w Opolu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020 r. poz. 593).

PDFStatut TJK 2020.pdf
 

 

Statutu Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu został wprowadzony na podstawie Uchwały Nr VI/75/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28.04.2015 roku.


Załączniki:


PDFstatut tjk.pdf
PDFuchwała statut tjk.pdf


Jednocześnie traci moc Statut Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu wprowadzony Uchwałą Nr 2419/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z późniejszymi zmianami, wprowadzony Zarządzeniem 32/2012 z dnia 26.06.2012 roku


Załącznik:


PDFuchylenie statutu.pdf