Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut Teatru

Z dniem 3 marca 2020 roku wprowadzono tekst jednolity Statutu Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu podjęty Uchwałą Nr XIV/134/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 stycznia 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020 r. poz. 593) zmieniającą uchwałę Uchwały Nr VI/75/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28.04.2015 roku. w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

Treść zarządzenia wprowadzającego statut w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu w załączeniu.

PDFStatut TJK 2020.pdf (2,36MB)

Wersja word treści statutu:

DOCStatut wersja word.doc (62,50KB)
 

Jednocześnie traci moc Statut Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu wprowadzony Uchwałą Nr 2419/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z późniejszymi zmianami, wprowadzony Zarządzeniem 32/2012 z dnia 26.06.2012 roku