Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia

Na podstawie § 2 pkt. 3 Regulaminu Organizacyjnego Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu będącego Załącznikiem nr 1 Zarządzenia Nr  50/2017 z dnia 1 grudnia 2017 roku, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Teatru, Dyrektor Teatru wydaje akty prawne, zarządzenia, instrukcje, wytyczne i inne.