Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole zewnętrzne Teatru

Kontrole 2018 rok:

Kontrole zewnętrzne w Teatrze, Domu Aktora, Budynku Pomocniczym (dawniej „Klub Artysty”):

Okresowa kontrola stanu technicznego budynków (Dom Aktora, Teatr, Budynek pomocniczy (Klub Artysty). Data kontroli: 30.05.2018. Zalecenia – bieżąca konserwacja budynków.

Przegląd techniczny instalacji gazowej w Domu Aktora. Data kontroli: 28.05.2018. Bez uwag i zaleceń – instalacja szczelna, ocena instalacji dobra.

Kontrola przewodów kominowych w budynku Teatru. Data kontroli: 17.05.2018. Wydano zalecenia.

Badanie stanu technicznego podestu ruchomego Typ PCH-1000, nr fabryczny 9118. Data badania: 21.03.2018. Bez uwag i zaleceń - wynik badania pozytywny.

Archiwum Państwowe w Opolu. Przestrzeganie przepisów ustawy archiwalnej. Data kontroli 26.07.2018. Wydano zalecenia.  

Kontrola wydatkowania środków przekazywanych w ramach dotacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Kultury, Spotu i Turystyki. Data kontroli: 24-25.01.2018. Bez uwag i zaleceń.

Biuro Kontroli i Audytu. 17.12.2018-10.01.2019.

 

Metryczki kontroli 2017 rok:

 

Kontrola nr 1:

Organ prowadzący kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Podmiot kontrolowany: Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu

Termin kontroli:   11.01.2017-27.01.2017 r.

Temat kontroli:  Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej udzielonej zgodnie z zawartą umową nr 8/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku.

Dokumenty kontroli:   Protokół  kontroli, zalecenia.

 

Kontrola nr 2:

Organ prowadzący kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Podmiot kontrolowany: Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu

Termin kontroli:   24.07.2017-18.08.2017

Temat kontroli:  inwentaryzacja 2014-2017 oraz zamówienia publiczne poniżej progu przetargowego

Dokumenty kontroli:   Protokół  kontroli, zalecenia.

 

W załączeniu Wykaz kontroli zewnętrznych Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu w latach 2012-2017.                                                                                                                                                                                                        
DOCKONTROLE ZEWNETRZNE TEATRU w latach 2012-2017.doc

informację wytworzył(a): Aleksandra Demciuch
za treść odpowiada: Aleksandra Demciuch
data wytworzenia: 16.09.2014
 
 
Metryczka
 • wytworzono:
  08-12-2007
  przez: Aleksandra Demciuch
 • opublikowano:
  08-12-2007 22:43
  przez: Iwona Gołąbek
 • zmodyfikowano:
  23-09-2019 12:34
  przez: Aleksandra Demciuch
 • podmiot udostępniający:
  Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  odwiedzin: 1707
Dane jednostki:

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
45-056 Opole
ul. Plac Teatralny 12
NIP: 7540339881 REGON: 000279717

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 90 82
fax: 77 454 59 42
e-mail: biuro@teatropole.pl
strona www: teatropole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×