Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan kontroli wewnetrznej w latach 2014 - 2017

PLAN  KONTROLI  WEWNĘTRZNEJ NA 2017 ROK
 

Lp.

Planowany termin rozpoczęcia kontroli

Temat kontroli

1

I kwartał 2017

Kontrola prawidłowości zawierania umów i prowadzenia rejestru umów w roku 2016 i 2017.

2

II kwartał 2017

Kontrola zakupów poniżej progu 30.000 EURO. Kontrola przeprowadzania badania rynku przez poszczególne działy.

3

II kwartał 2017

Kontrola faktur pod kątem zgodności podpisów z wykazem upoważnionych osób.

4

III kwartał  2017

Prowadzenie rejestru zarządzeń wewnętrznych w Teatrze im. Jana Kochanowskiego.

5

IV kwartał 2017

Kontrola archiwum i przekazywania dokumentów przez działy do archiwum

6

Cały rok 2017

Temat dowolny wynikający z aktualnych potrzeb.

Plan kontroli wewnętrznej na rok 2016

Lp.

Planowany termin rozpoczęcia kontroli

Temat kontroli

1

I kwartał 2016

Kontrola prawidłowości zawierania umów i prowadzenia rejestru umów w roku 2015 i 2016.

2

II kwartał 2016

Kontrola zakupów poniżej progu 30.000 EURO. Kontrola przeprowadzania badania rynku przez poszczególne działy.

3

II kwartał 2016

Kontrola faktur pod kątem zgodności podpisów z wykazem upoważnionych osób.

4

III kwartał  2016

Prowadzenie rejestru zarządzeń wewnętrznych w Teatrze im. Jana Kochanowskiego.

5

IV kwartał 2016

Kontrola prawidłowości ewidencjonowania środków trwałych.

6

Cały rok 2016

Temat dowolny wynikający z aktualnych potrzeb.


Plan kontroli wewnętrznej na rok 2015

Lp.

Planowany termin rozpoczęcia kontroli

Temat kontroli

1

Kwiecień 2015

Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu

2

Maj 2015

Kontrola zakupów poniżej progu 30.000 EURO. Kontrola przeprowadzania badania rynku przez poszczególne działy.

3

Czerwiec  2015

Prowadzenie Książki kontroli zewnętrznych

4

Wrzesień 2015

Kontrola prawidłowości przeprowadzania inwentaryzacji w 2014 r.

5

Listopad 2015

Kontrola umów i prowadzenia rejestru umów w roku 2015.

6

Grudzień 2015

Kontrola archiwum i przekazywania dokumentów przez działy do archiwum

Plan kontroli wewnętrznej na rok 2014

Lp.

Planowany termin rozpoczęcia kontroli

Temat kontroli

1.

Kwiecień 2014

Kontrola faktur pod kątem zgodności podpisów z wykazem upoważnionych osób.

2.

Maj 2014

Aktualność szkoleń BHP poszczególnych pracowników.

3.

Czerwiec 2014

Kontrola zamówień publicznych w świetle zmian w ustawie zamówień publicznych

4.

Lipiec 2014

Prowadzenie rejestru zarządzeń wewnętrznych w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu

5.

Wrzesień 2014

Kontrola archiwum i przekazywania dokumentów przez działy do archiwum

6.

Listopad 2014

Kontrola zakupów powyżej progu 30.000 EURO. Kontrola przeprowadzania badania rynku przez poszczególne działy.

7.

Grudzień 2014

Kontrola prawidłowości przeprowadzania inwentaryzacji w 2014 r.