Przejdź do treści strony
Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Teatru

 

Podstawowym działaniem jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa, umożliwienie obywatelom wszechstronnego rozwoju osobowości oraz godne reprezentowanie kultury polskiej za granicą.

 

Do zadań Teatru należy:

- kształtowanie, prezentacja i upowszechnianie narodowego dziedzictwa kulturowego oraz współczesnej wartości kultury światowej,

- edukacja teatralna i wychowanie młodzieży do roli przyszłych odbiorców, współtwórców naszej kultury narodowej,

- tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów twórczych,

- współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym.

 

Teatr wykonuje zadania podstawowe poprzez:

- organizację przedstawień teatralnych w oparciu o własne zawodowe zespoły: artystyczny i techniczny w siedzibie,

- prezentowanie własnych przedstawień na terenie województwa opolskiego i kraju,

- wzajemną wymianę zespołów i sztuk teatralnych z teatrami z kraju i z zagranicy.

            Teatr prowadzi działalność artystyczną w siedzibie na Dużej Scenie, Małej Scenie, Scenie na Parterze.

            Ponadto Teatr prowadzi także działalność w postaci wynajmu sal i pomieszczeń w celach komercyjnych.

 

informację wytworzył: Iwona Gołąbek
za treść odpowiada: Iwona Gołąbek
data wytworzenia: 2003-09-05
Metryczka
  • opublikowano:
    15-09-2003 14:03
    przez: test test
  • zmodyfikowano:
    03-11-2013 23:11
    przez: Iwona Gołąbek
Dane jednostki:

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
45-056 Opole
ul. Plac Teatralny 12
NIP: 7540339881 REGON: 000279717

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 90 82
fax: 77 454 59 42
e-mail: biuro@teatropole.pl
strona www: teatropole.pl