Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Finansowanie działalności

 

Teatr prowadzi gospodarkę finansową według ogólnych zasad określonych w przepisach.

 

Do składania w imieniu Teatru oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Dyrektora Teatru i głównego księgowego lub osób przez Dyrektora upoważnionych.

1. Teatr pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

2.      Źródłami finansowania Teatru są :     

a)      przychody  ze sprzedaży biletów wstępu i opłat za usługi artystyczne,

b)      dotacje  organizatora :

-          podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

-          celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

-          celowej na realizację wskazanych zadań i programów

c)      przychody  z prowadzonej działalności,

d)     inne przychody m.in. inne dotacje, środki uzyskane w ramach pomocy zagranicznej, środki uzyskane z funduszy Unii Europejskiej, darowizny, spadki i zapisy, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

e)      przychody ze sprzedaży majątku ruchomego,

 

informację wytworzył: Iwona Gołabek
za treść odpowiada: Iwona Gołąbek
data wytworzenia: 2003-09-05

Metryczka
 • wytworzono:
  15-09-2003
  przez: Aleksandra Demciuch
 • opublikowano:
  15-09-2003 13:57
  przez: test test
 • zmodyfikowano:
  02-02-2016 16:02
  przez: Aleksandra Demciuch
 • podmiot udostępniający:
  Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  odwiedzin: 1820
Dane jednostki:

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
45-056 Opole
ul. Plac Teatralny 12
NIP: 7540339881 REGON: 000279717

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 90 82
fax: 77 454 59 42
e-mail: biuro@teatropole.pl
strona www: teatropole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×