Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pion Projektów

Pion Projektów składa się z :

1) Specjalisty ds. projektów,
2) Specjalisty ds. projektów inwestycyjnych,
3) Specjalisty ds. zamówień publicznych.

Specjalista ds. projektów:

1) prowadzi całości spraw i procedur związanych z kontrolą zarządczą,
2) prowadzi monitoring ogłaszanych i realizowanych programów specjalnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz analizuje inne projekty w zakresie finansowania teatralnej działalności artystycznej celem ewentualnego ich wykorzystania dla potrzeb Teatru, przygotowuje wnioski w tym zakresie,
3) przygotowuje od strony organizacyjnej a także finansowej w porozumieniu z Głównym Księgowym i Kierownikami Pionów projekty kulturalne Teatru (np. premiery, festiwale, występy gościnne i in. związane z Pionem Promocji i Marketingu,
4) organizuje, nadzoruje i przewodzi pracą komisji inwentaryzacyjnej w Teatrze,
5) organizuje, nadzoruje i przeprowadza inwentaryzacje w Teatrze,
6) opracowuje we współpracy z innymi Pionami sprawozdania z działalności merytorycznej Teatru

Do zadań Specjalisty ds. projektów inwestycyjnych należy:
1) przygotowanie od strony organizacyjnej a także finansowej projektów inwestycyjnych i innych zleconych przez Dyrektora Teatru,
2) przygotowanie przedwstępnych analiz dotyczących: celów inwestycji, jej opłacalności, warunków realizacji, potencjalnych ryzyk oraz szans i zagrożeń,
3) nadzorowanie wszelkich spraw związanych z pozyskiwaniem, korzystaniem i rozliczaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej lub z innych źródeł,
4) planowanie, zlecanie przygotowania projektów inwestycyjnych, remontowych do realizacji,
5) współpraca z innymi pionami w celu prawidłowej realizacji projektów w zakresie ich dotyczącym,
6) przygotowanie planów remontów, modernizacji i remontów we współudziale kierowników innych Pionów oraz pracowników samodzielnych.

Specjalista ds. zamówień publicznych:
1) odpowiada za organizację i przebieg procedur finansowych dotyczących zamówień publicznych zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo zamówień publicznych,
2) koordynuje prawidłowość realizacji zamówień publicznych przygotowywanych przez poszczególne Piony Teatru,
3) kontroluje działania Teatru (np. zawieranie umów, wydatkowanie środków pieniężnych, najem, dzierżawa, sprzedaż i in.) pod kątem zgodności z Ustawą Prawo zamówień publicznych,
4) w miarę potrzeb prowadzi szkolenia dla poszczególnych działów związane z zamówieniami publicznymi,
5) przygotowuje przetargi, kontroluje poprawność prawną i merytoryczną postępowań prowadzonych na rzecz Teatru np. przez inwestora zastępczego,
6) organizuje, nadzoruje i przeprowadza likwidacje w Teatrze jako Przewodniczący Komisji Likwidacyjnej,
7) opracowuje roczny plan kontroli wewnętrznej i go realizuje,
8) monitoruje programy i projekty adresowane do instytucji kulturalnych w zakresie organizacji i pozyskiwania funduszy na działania miękkie Teatru,
9) przygotowuje od strony organizacyjnej a także finansowej projekty kulturalne Teatru.