Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Teatr im. Jana Kochanowskiego ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne pod nazwą: "Modernizacja budynku Teatru - dot. poprawy bezpieczeństwa poruszania się po dachu budynku w ramach, której zostaną wykonane pomosty serwisowe, trasy dostępowe i renowacja pokrycia dachu - drugie postępowanie

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 17.07.2024:

PDFInfor_z_otw._ofert Teatr dach pomosty 17.07.2024.pdf (55,96KB)
 


Informacja o maksymalnej kwocie na zamówienie:

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:  1.165.614,73 złotych (brutto).


Pytanie i wyjaśnienia do SWZ, zmiana SWZ oraz ogłoszenia:

PDFPytanie z 12.07.2024 i wyjaśnienie.pdf (125,64KB)
PDFSWZ Pomosty TEATR 2024 zmiana 15.06.2024.pdf (382,09KB)
PDFZmiana ogłoszenia 15.07.2024 2024_BZP 00412159_01.pdf (37,58KB)
 

Uwaga: zmiana terminu składania ofert: 17.07.2024 godz. 10:00 i odpowiednio termin otwarcia ofert: 17.07..2024 godz. 11:00


Teatr im. Jana Kochanowskiego ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne pod nazwą: "Modernizacja budynku Teatru - dot. poprawy bezpieczeństwa poruszania się po dachu budynku w ramach, której zostaną wykonane pomosty serwisowe, trasy dostępowe i renowacja pokrycia dachu - drugie postępowanie

SZP-26-5/2024
Ogłoszenie z dnia 1.07.2024 r. Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00390973/01

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem internetowym https://ezamowienia.gov.pl/

Strona postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-adfc7707-37a5-11ef-880f-0e435a8a43bc6

Identyfikator postępowania: ocds-148610-adfc7707-37a5-11ef-880f-0e435a8a43bc
Jedynie informacyjnie Zamawiający zamieszcza ogłoszenie i dokumenty zamówienia na niniejszej stronie BIP.

Termin składania ofert: 16.07.2024 godz. 10:00, termin otwarcia ofert: 16.07.2024 godz. 11:00.

PDF2024_BZP 00390973_01.pdf (128,80KB)
PDFSWZ dach ciągi komunik TEATR 2024 1.07.2024.pdf (382,06KB)
ZIPZAŁ. NR 2 3 4a 4b 6a 6b 7 edytowalne.zip (129,56KB)
PDFZAŁ. NR 5 Proj. postan umowy 01.07.2024.pdf (331,85KB)
ZIP1 Projekt Architektoniczno-Budowlany.zip (78,60MB)
ZIP2 Projekt techniczny.zip (85,76MB)
ZIP3 i 4 Specyf i przedmiary.zip (8,06MB)
ZIP5 mapa i pozwolenie.zip (47,95MB)