Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PION ADMINISTRACYJNY

Pion administracyjny zajmuje się administrowaniem budynku Teatru i budynkami będącymi w dyspozycji Teatru oraz terenami własnymi i dzierżawionymi, przygotowywaniem odpowiednich dokumentów dotyczących podatku od nieruchomości oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, administrowaniem mieszkań wynajętych przez Teatr dla pracowników, prowadzeniem spraw związanych z wynajmem lokali mieszkalnych w Domu Aktora. Ponadto realizacja umów zawartych na wywóz nieczystości, dostaw gazu i prądu do mieszkań, dostawa dla pracowników i widzów wody mineralnej, nadzór nad zabezpieczeniem, ochroną i ubezpieczeniem mienia Teatru, utrzymaniem czystości w Teatrze i terenach przyległych.

Pionem Administracyjnym kieruje Koordynator ds. administracyjnych Pani Jolanta Mazepka, której bezpośrednio podlegają:

  • Specjalista ds. administracyjnych
  • Pracownicy gospodarczy
  • Portierzy
  • Kierowca – zaopatrzeniowiec
  • Konserwator urządzeń wentylacyjnych
     
informację wytworzył: Iwona Gołąbek
za treść odpowiada: Iwona Gołąbek
data wytworzenia: 2004-07-13