Przejdź do treści strony
Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

PION ADMINISTRACYJNY

Pion administracyjny zajmuje się administrowaniem budynku Teatru i budynkami będącymi w dyspozycji Teatru oraz terenami własnymi i dzierżawionymi, przygotowywaniem odpowiednich dokumentów dotyczących podatku od nieruchomości oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, administrowaniem mieszkań wynajętych przez Teatr dla pracowników, prowadzeniem spraw związanych z wynajmem lokali mieszkalnych w Domu Aktora. Ponadto realizacja umów zawartych na wywóz nieczystości, dostaw gazu i prądu do mieszkań, dostawa dla pracowników i widzów wody mineralnej, nadzór nad zabezpieczeniem, ochroną i ubezpieczeniem mienia Teatru, utrzymaniem czystości w Teatrze i terenach przyległych.

Pionem Administracyjnym kieruje Koordynator ds. administracyjnych Pani Jolanta Mazepka, której bezpośrednio podlegają:

 • Specjalista ds. administracyjnych
 • Pracownicy gospodarczy
 • Portierzy
 • Kierowca – zaopatrzeniowiec
 • Konserwator urządzeń wentylacyjnych
   
informację wytworzył: Iwona Gołąbek
za treść odpowiada: Iwona Gołąbek
data wytworzenia: 2004-07-13
Metryczka
 • wytworzono:
  15-09-2003
  przez: Aleksandra Demciuch
 • opublikowano:
  15-09-2003 13:55
  przez: test test
 • zmodyfikowano:
  23-09-2019 12:19
  przez: Aleksandra Demciuch
 • podmiot udostępniający:
  Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  odwiedzin: 2063
Dane jednostki:

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
45-056 Opole
ul. Plac Teatralny 12
NIP: 7540339881 REGON: 000279717

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 90 82
fax: 77 454 59 42
e-mail: biuro@teatropole.pl
strona www: teatropole.pl