Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje ogólne

1. Organizatorem Teatru jest Województwo Opolskie.

2. Organem zarządzającym jest Dyrektor Teatru, który kieruje Teatrem, organizuje działalność Teatru, odpowiada za całokształt tej działalności, reprezentuje Teatr na zewnątrz.

  • Dyrektora Teatru powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Opolskiego po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw kultury, związków zawodowych  działających w Teatrze oraz stowarzyszeń twórczych.
  • Do dokonywania czynności prawnych samodzielnie w imieniu Teatru uprawniony jest Dyrektor Teatru.
  • Dyrektor Teatru ustanawia pełnomocników i określa zakres ich umocowania.
  • Organizację wewnętrzną określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora Teatru po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Opolskiego oraz działających w Teatrze organizacji związkowych i stowarzyszeń twórczych.
 

 

 

 

informację wytworzył(a): Iwona Gołąbek
za treść odpowiada: Iwona Gołąbek
data wytworzenia: 12.10.2013