Przejdź do treści strony
Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje ogólne

1. Organizatorem Teatru jest Województwo Opolskie.

2. Organem zarządzającym jest Dyrektor Teatru, który kieruje Teatrem, organizuje działalność Teatru, odpowiada za całokształt tej działalności, reprezentuje Teatr na zewnątrz.

 • Dyrektora Teatru powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Opolskiego po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw kultury, związków zawodowych  działających w Teatrze oraz stowarzyszeń twórczych.
 • Do dokonywania czynności prawnych samodzielnie w imieniu Teatru uprawniony jest Dyrektor Teatru.
 • Dyrektor Teatru ustanawia pełnomocników i określa zakres ich umocowania.
 • Organizację wewnętrzną określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora Teatru po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Opolskiego oraz działających w Teatrze organizacji związkowych i stowarzyszeń twórczych.
 

 

 

 

informację wytworzył(a): Iwona Gołąbek
za treść odpowiada: Iwona Gołąbek
data wytworzenia: 12.10.2013

Metryczka
 • wytworzono:
  15-09-2003
  przez: Aleksandra Demciuch
 • opublikowano:
  15-09-2003 13:45
  przez: test test
 • zmodyfikowano:
  02-07-2015 15:05
  przez: Aleksandra Demciuch
 • podmiot udostępniający:
  Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  odwiedzin: 1551
Dane jednostki:

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
45-056 Opole
ul. Plac Teatralny 12
NIP: 7540339881 REGON: 000279717

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 90 82
fax: 77 454 59 42
e-mail: biuro@teatropole.pl
strona www: teatropole.pl