Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dyrekcja Teatru

Dyrektor Teatru - Norbert Rakowski

tel./fax  0 77 45-45-942, tel. 45-39-082 do 85, wew. 105 

 

Zarządza Teatrem i reprezentuje go na zewnątrz. Dokonuje czynności prawnych w imieniu Teatru i udziela pełnomocnictw. Odpowiada za całokształt spraw związanych z Teatrem, podejmuje decyzje finansowe. Organizuje działalność Teatru, ustala i kształtuje kierunki działalności artystycznej:
a) opracowuje plan działania Teatru: - zatwierdza plan finansowo-rzeczowy na rok budżetowy; - repertuar na dany rok budżetowy; - repertuar na sezon: od września do czerwca przyszłego roku.
b) dobiera realizatorów sztuk, innych współpracowników artystycznych i ustala warunki współpracy z nimi;
c) ustala obsadę sztuk dbając o optymalne wykorzystanie zatrudnionego Zespołu Aktorskiego;
d) nadzoruje poziom artystyczny przedstawień, dopuszcza je do eksploatacji;
e) nadzoruje poziom artystyczny wydawnictw teatralnych;
f) nadzoruje przygotowanie – od strony organizacyjnej, technicznej, finansowej – premier, eksploatację przedstawień oraz organizację prac remontowo – budowlanych.
 
Pełni funkcje związane z kierowaniem Teatrem w rozumieniu prawa pracy:
a) powołuje i odwołuje Głównego Księgowego;
b) zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Teatru oraz podejmuje decyzje ze stosunku pracy;
c) jest dysponentem trzecich zajęć Zespołu Artystycznego, honorariów wynagrodzeń pracowników;
d) przyznaje nagrody uznaniowe pracownikom Teatru;
e) administruje Funduszem Świadczeń Socjalnych.
Przedkłada Zarządowi Województwa Opolskiego sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Teatru.

 

 

 

 Sekretariat - Iwona Gołąbek

 

 tel./fax  0 77 45-45-942, tel. 45-39-082 do 85, wew. 105

 

 

Sekretariat przyjmuje interesantów i ewentualnie kieruje do innych komórek Teatru
od poniedziałku do piątku w godz. 9-15.

      

Metryczka
 • wytworzono:
  15-09-2003
  przez: Aleksandra Demciuch
 • opublikowano:
  15-09-2003 13:48
  przez: test test
 • zmodyfikowano:
  21-10-2015 13:50
  przez: Aleksandra Demciuch
 • podmiot udostępniający:
  Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  odwiedzin: 1010
Dane jednostki:

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
45-056 Opole
ul. Plac Teatralny 12
NIP: 7540339881 REGON: 000279717

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 90 82
fax: 77 454 59 42
e-mail: biuro@teatropole.pl
strona www: teatropole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×