Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Majątek teatru 2021

Majątek teatru 2021

Bilansowa wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2021 wynosi 36 890 447,88 zł: 

w tym:

Środki trwałe 36 890 447,88 zł:

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu): 0,24 zł

- budynki i lokale: 30 951 631,85 zł

- urządzenia techniczne i maszyny 275 217,96  zł

- środki transportu 13 929,59 zł

- inne środki trwałe: 5 649 668,24 zł.

Środki trwałe w budowie: 0,00 zł

Zaliczki na środki trwałe w budowie: 0,00 zł

Wartości niematerialne i prawne: 0,00 zł.

 

 Wartość niskocennych przedmiotów majątku trwałego na dzień 31.12.2021 r. wynosi: 1 478 655,55 zł.

 

 Wartość środków inscenizacji na dzień 31.12.2021 r. wynosi: 407 458,45 zł, w tym:

- peruki 33 151,08 zł

- kostiumy 93 039,35 zł

- rekwizyty 281 268,02 zł