Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa energii elektrycznej dla Teatru im. Jana Kochanowskiego - 2

15.05.2023

Ogłoszenie o wykonaniu umowy

PDFOgłoszenie o wykonaniu umowy 2022-2023 Entrde.pdf (57,72KB)


25.04.2022

PDFOgłoszenie o wyniku postepowania 25.04.2022 zakup energii.pdf (62,01KB)
 


05.04.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PDFWybór najkorz. oferty - strona www.pdf (53,49KB)
 


22.02.2022

PDFInformacja z otwarcia 22.02.2022.pdf (126,20KB)
 

DOCXInformacja o kwocie na realizację zamowienia.docx (16,35KB)
 


17.02.2022

Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia treści SWZ na pytania z dnia 16.02.2022 r.

PDFwyjasnienia do SWZ 17.02.2022.pdf (97,82KB)
 


16.02.2022

Zamawiający udziela wyjaśnień do SWZ na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 11.09.2019 r.

PDFWYJAŚNIENIA DO SWZ na pyt z 14.02.2022.pdf (123,85KB)
PDF!SWZ Teatr energia na 2022 16.02.2022 zmiana.pdf (262,34KB)
DOCXZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ 16.02.2022.docx (26,47KB)
DOCXZAŁĄCZNIK NR 4 16.02.2022.docx (33,42KB)
 


16.02.2022

Zamawiający informuje o zmianie ogłoszenia i SWZ w postępowaniu:  "Dostawa energii elektrycznej dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu" Numer referencyjny: SZP-26-1/2022

Data składania ofert: 22.02.2022 godz.10:00

Data otwarcia ofert: 22.02.2022 godz.10:30

PDFZawiadomienie o zmianie SWZ 16.02.2022.pdf (509,14KB)
PDFZmiana ogłoszenia 16.02.2022.pdf (39,92KB)
 


9.02.2022

Teatr im. Jana Kochanowskiego ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne pn.: "Dostawa energii elektrycznej dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu" Numer referencyjny: SZP-26-1/2022

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: https://miniportal.uzp.gov.pl , https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w rozdz. 12), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal lub za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w SWZ i ogłoszeniu adres email. 

Numer ogłoszenia BZP: 2022/BZP 00050974/01

ID postępowania: ocds-148610-5dc67ea9-88cf-11ec-9bc1-c2db95d08897

Data składania ofert: 17.02.2022 godz.10:00

Data otwarcia ofert: 17.02.2022 godz.10:30

PDFOgłoszenie dost. energii elektr. TJK 9.02.2022.pdf (127,36KB)
PDFSWZ 9.02.2022.pdf (8,63MB)
DOCXZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ 09.02.2022.docx (26,10KB)
DOCXZAŁĄCZNIK NR 2 punkty poboru 09.02.2022.docx (13,95KB)
DOCXZAŁĄCZNIK NR 3 A i 3B 09.02.2022.docx (14,78KB)
DOCXZAŁĄCZNIK NR 4 09.02.2022.docx (32,66KB)