Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa energii elektrycznej dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu

PDFOgłoszenie o wyniku - unieważnieniu postepowania.pdf (56,16KB)
 

3.02.2022

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

PDFSkan zawiadomienie o uniewazn. post. Teatr - energia.pdf (434,48KB)
 

Teatr im. Jana Kochanowskiego ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne pn.: "Dostawa energii elektrycznej dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu numer postępowania" Numer referencyjny: 26-1/SZP-2021

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: https://miniportal.uzp.gov.pl , https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w rozdz. 12), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal lub za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w SWZ i ogłoszeniu adres email. 

Numer ogłoszenia BZP: 2021/BZP 00334219/01

ID postępowania: ocds-148610-c94bf90c-67df-11ec-ae77-fe331fedffdc

Dokumentacja:

PDFOgłoszenie dostawa energii dla Teatru 28.12.2021.pdf (106,50KB)
PDFSWZ Dostawa energii elektrycznej dla Teatr.pdf (1,96MB)
DOCXZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ 28.12.2021.docx (25,41KB)
DOCXZAŁĄCZNIK NR 2 punkty poboru 28.12.2021.docx (13,89KB)
DOCXZAŁĄCZNIK NR 3 A i 3B 28.12.2021.docx (14,17KB)
DOCXZAŁĄCZNIK NR 4 28.12.2021.docx (32,58KB)

TERMIN złożenia oferty: 5.01.2022 godz. 10:00

5.01.2022

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 300.000,00

Informacja z otwarcia ofert 5.01.2022 r:

PDFInformacja z otwarcia ofert 5.01.2022 - energia.pdf (401,26KB)