Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozbiórka budynków bazy transportu przy ul. Zakładowej w Opolu

21.10.2020

Na podstawie art. 28 ust. 2 PZP Zamawiający umieszcza wyjaśnienia do SIWZ:

PDFWyjasnienie i odp. na pytania do SIWZ 21.10.2020.pdf
 

14.10.2020 

Zamawiający informuje niniejszym o uszczegółowieniu zakresu przedmiotu zamówienia:

Zakres prac rozbiórkowych należy przeprowadzić do poziomu zero (poziom posadzki) pozostawiając fundamenty. Istniejące kanały w posadzce zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia nie stanowią zmiany treści SIWZ, a jedynie uszczegółowienie jej postanowień. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający nie dokonuje przedłużenia terminu składania ofert.

13.10.2020

Teatr im. Jana Kochanowskiego ogłasza przetarg nieograniczony pn.:  ROZBIÓRKA BUDYNKÓW MAGAZYNOWYCH PRZY UL. ZAKŁADOWEJ W OPOLU - SZP-26-5/2020

Ogłoszenie nr 596820-N-2020 z dnia 2020-10-13 r.

Termin składania ofert: 28.10.2020 g. 12:00

Otwarcie ofert w dniu 28.10.2020 o godz.. 12:15

PDFSIWZ rozbiorka mag. 13.10.2020.pdf
ZIPSIWZ III 1- 3 Projekt, przedmiary, decyzja.zip
DOCCzęść_I Zał. do IDW_rozbiórka baza 13.10.2020.doc
PDFCzęść_II wzór um_rozbiórka 13.10.2020.pdf
ZIPSIWZ III 1- 3 Projekt, przedmiary, decyzja.zip
ZIPzdjęcia.zip