Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne – wykonanie - SZP-26-1/2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

8 sierpnia 2019 r. pomiędzy Teatrem im. Jana Kochanowskiego w Opolu a firmą Techbud Sp. z o.o. podpisana została umowa dotycząca zamówienia publicznego pn.: “Nowa Jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne”.

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia - TECHBUD.pdf (131,39KB)
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 9.07.2019

PDFZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJK. OFERTY SZP-26-1_2019.pdf (6,30MB)
 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 21.05.2019 r.

PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 21.05.2019 NOWA JAKOŚC ....pdf (1,23MB)
 

Zmiana w dniu 13.05.2019 r.

Pytania i odpowiedzi:
PDFWyjasnienia do pytania - 13.05.2019.pdf (1,85MB)
PDF20190508 modyfikacja OE_STWIOR.PDF (459,07KB)
PDFOdp. na wn. o przedłuz. term- 13.05.2019.pdf (519,67KB)
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje termin na składania ofert tj: 21.05.2019 r. godz. 12.00.

Otwarcie ofert 21.05.2019 r. godz. 12.15 w siedzibie Teatru.

Zmiana w dniu 06.05.2019 r.

Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert na dzień 21 maja 2019 r. do godz. 12.00

PDFPismo zmiana terminu - 6.05.2019.pdf (498,70KB)
PDFogłoszenie 06.05.pdf (93,20KB)
PDFCzęść_I SIWZ+IDW_Teatr_ZMIANA 06.05.pdf (802,63KB)
 

Zmiana w dniu 24.04.2019r.

Uwaga! Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonał zmiany IDW (Część I SIWZ) w zakresie dotyczącym dokumentów składanych na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu. W związku z pojawiającymi się rozbieżnościami w doktrynie, Zamawiający zrezygnował z obowiązku przedkładania przez Wykonawców polisy OC wraz z dokumentem opłacania składek (pkt. 9.4 ppkt 3 tiret pierwsze IDW), wystarczające będzie złożenie przez Wykonawcę w tym zakresie oświadczenia wstępnego. Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert, który został ustalony (zmieniony-wydłużony w dniu 19.04.2019) na dzień 8 maja 2019 roku, na godz. 12:00. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze zmianami w IDW (które dla przejrzystości zostały zaznaczone kolorem żółtym).

PDFCzęść_I SIWZ+IDW_Teatr_ZMIANA 24.04.pdf (801,62KB)
PDFOgłoszenie o zmianie ogł. 24.04.2019.pdf (101,74KB)
 

Zmiana w dniu 19.04.2019

PDFOdpowiedzi na pyt. 3 z 12.04.2019 oraz pkt 39 z 11.04.2019.pdf (1,03MB)
PDFCzęść_I SIWZ+IDW_Teatr_ZMIANA 19.04.pdf (427,50KB)
DOCOpis PW sala CEK v.2.doc (43,50KB)
PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia 19.04.2019.pdf (92,83KB)

Termin składania ofert został zmieniony na 8 maja 2019 godz. 12.00

Zmiana w dniu 16.04.2019

PDF16.04.2019 Odpowiedzi na pytania z dnia 11.04.2019.pdf (7,90MB)

PDFCzęść_I SIWZ+IDW_Teatr_ZMIANA 16.04.2019.pdf (818,81KB)
DOCczesc_ii_siwz-wzor-umowy_zmiana-16042019.doc (580,00KB)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 16.04.2019.pdf (92,56KB)

Termin składania ofert został zmieniony na 25.04.2019 godz. 12.00

Zmiana w dniu 12.04.2019

Pytania z dnia 10.04.2019 i odpowiedzi do przetargu:

PDFOdpowiedź na pytania z dnia 10.04.2019.pdf (1,02MB)

Z uwagi na fakt, że umowa w sprawie zamówienia publicznego pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne – wykonanie SZP-26-1/2018, nie została zawarta, za co Zamawiający nie ponosi winy, Teatr im Jana Kochanowskiego ogłasza ponowny przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne – wykonanie - SZP-26-1/2019

 UWAGA!!! Zamawiający podkreśla jednocześnie, iż w stosunku do postępowania nr SZP-26-1/2018 dokonano zmian w SIWZ:

część I – IDW przede wszystkim w zakresie:

Kryteriów oceny ofert,

Warunków udziału w postępowaniu,

Wypełniania Przedmiarów Robót tj. Część III/6 SIWZ.

Zmiany zostały również wprowadzone w postanowieniach projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiącego Część II SIWZ.

Zmianie uległ Harmonogram realizacji inwestycji, stanowiący Część III/7 SIWZ.

Dostosowano jednocześnie dokumentację projektową, w zakresie pytań Wykonawców w poprzednim postępowaniu.

Mając na uwadze powyższe, uprasza się Wykonawców o dokładną analizę całej dokumentacji postępowania przed złożeniem oferty.

Ogłoszenie nr  534454-N-2019 z dnia 2019-04-05

Termin składania ofert: 23.04.2019 r. godz. 10.00

Część III/2   Dokumentacja projektowa przebudowy i modernizacji systemu wentylacji i klimatyzacji, Część III/3   Dokumentacja projektowa modernizacji systemu elektro-akustycznego i oświetleniowego scen teatralnych, Część III/4   Dokumentacja projektowa modernizacji głównej fasady i Centrum edukacji kulturalnej, Część III/5   Dokumentacja projektowa przebudowy i modernizacji zasilania, Część III/6   Przedmiary Robót do wypełnienia są umieszczone na dysku zewnętrznym pod linkiem z uwagi na duży rozmiar dokumentacji: https://drive.google.com/drive/folders/1H1iZMZCI7dWX__OtypqwxFUbbeO4ag4I  (pliki spakowane).

PDFCzęść_I SIWZ+IDW_Teatr_05.04.pdf (795,53KB)
DOCCzęść_I Załączniki do IDW_05.04.2019 r..doc (479,50KB)
PDFCzęść_I Załączniki do IDW_05.04.2019 r. pdf.pdf (556,39KB)
DOCCzęść_II_siwz-wzor-umowy_2 przetarg_05.04.2019.doc (565,00KB)

PDFCzęść_III_1 Opis przedmiotu zamówienia_05.04.2019.pdf (233,88KB)
DOCXCzęść_III_7_HRI_05.04.2019.docx (151,67KB)
PDFCzęść_III_7_HRI_05.04.2019 pdf.pdf (2,90MB)
XLSXCzęść_III_8 HRF ogólny 05.04.2019r..xlsx (92,24KB)
PDFCzęść_III_8 HRF ogólny 05.04.2019r. pdf.pdf (180,42KB)
PDFOgł. 534454-N-2019 z dnia 2019-04-05.pdf (210,09KB)