Przejdź do treści strony
Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Zakup wyposażenia akustycznego i oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu – Światło na sztukę

Teatr im Jana Kochanowskiego ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Zakup wyposażenia akustycznego i oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu – Światło na sztukę”

Z podziałem na cztery części:

1.            Dostawa systemu elektroakustycznego

2.            Dostawa cyfrowego systemu miksowania dźwięku

3.            Dostawa konsolety oświetleniowej

4.            Dostawa sprzętu oświetleniowego

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29.11.2017 godz. 10.00

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) z późniejszymi zmianami; zwana również dalej Pzp) oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy, przy uwzględnieniu wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w Pzp.

Pytanie i odpowiedź do niniejszego przetargu:

PDFPytanie i odpowiedzi do przetargu sprzęt oświetleniowy i akustyczny 16.11.2017.pdf

Pytanie drugie i odpowiedź do niniejszego przetargu:

PDF2 Pytanie i odpowiedz z 16.11.2017 do przetargu sprzęt oświetleniowy i akustyczny.pdf

Załączniki:

PDFOgłoszenie o zamówieniu TEATR sprzęt ośw. i akustyczny.pdf
PDFSIWZ 19.10.2017 zakup sprz. akustycz. i oświetl..pdf
ZIPZałaczniki do SIWZ_wersja nieedytowalna.zip
ZIPZałączniki do SIWZ_ wersja edytowalna.zip

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT W DNIU 29.11.20174 R.:

PDFPROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT 29.11.2017.pdf

PODPISANY SKAN PROTOKOŁU WRAZ Z LISTĄ OBECNOŚCI:
PDFProtokół z otwarcia ofert skan podpisany.pdf

 

Informacja o wyborze oferty – część 3 w przetargu nieograniczonym pn.: Zakup wyposażenia akustycznego i oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu – Światło na sztukę z podziałem na cztery części:

1)   Dostawa systemu elektroakustycznego

2)   Dostawa cyfrowego systemu miksowania dźwięku

3)   Dostawa konsolety oświetleniowej

4)   Dostawa sprzętu oświetleniowego

PDFzawiadomienie o wyborze oferty cz.3 konsoleta oświet. 7.12.2017.pdf
 

Informacja o wyborze oferty – część 4 w przetargu nieograniczonym pn.: Zakup wyposażenia akustycznego i oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu – Światło na sztukę z podziałem na cztery części:

1)   Dostawa systemu elektroakustycznego

2)   Dostawa cyfrowego systemu miksowania dźwięku

3)   Dostawa konsolety oświetleniowej

4)   Dostawa sprzętu oświetleniowego

PDFZawiadomienie o wyborze oferty - cz. 4 _14.12.2017.pdf
 

Informacja o wyborze oferty – część 1 i 2 w przetargu nieograniczonym pn.: Zakup wyposażenia akustycznego i oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu – Światło na sztukę z podziałem na cztery części:

1)   Dostawa systemu elektroakustycznego

2)   Dostawa cyfrowego systemu miksowania dźwięku

3)   Dostawa konsolety oświetleniowej

4)   Dostawa sprzętu oświetleniowego

PDFZawiadomienie o wyborze oferty cz. 1 i 2.pdf


 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia -RPO Światło na sztukę dostawy.pdf


 

Metryczka
 • wytworzono:
  23-10-2017
  przez: Aleksandra Demciuch
 • opublikowano:
  23-10-2017 09:23
  przez: Aleksandra Demciuch
 • zmodyfikowano:
  08-01-2018 09:30
  przez: Aleksandra Demciuch
 • podmiot udostępniający:
  Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  odwiedzin: 1281
Dane jednostki:

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
45-056 Opole
ul. Plac Teatralny 12
NIP: 7540339881 REGON: 000279717

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 90 82
fax: 77 454 59 42
e-mail: biuro@teatropole.pl
strona www: teatropole.pl