Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
556061168955628041234267295350724796320100
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
360825152740257829025351304437634451505537454169
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
248128302688227223582545286028892580327232062349
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3317161397208120531667171518502352270621382563
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 27790
 2. Zamówienia publiczne do 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 3587
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 3474
 4. Zamówienia Publiczne
  Wyświetleń: 3003
 5. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego
  Wyświetleń: 2497
 6. Dane teleadresowe, informacje ogólne
  Wyświetleń: 1741
 7. Dyrekcja Teatru
  Wyświetleń: 1706
 8. Rokowania na sprzedaż nieruchomości położonych w Opolu przy ul. Zakładowej 2.
  Wyświetleń: 1648
 9. Status prawny
  Wyświetleń: 1515
 10. Pion Finansowy
  Wyświetleń: 1497
 11. Regulamin Organizacyjny Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 1485
 12. Samodzielne stanowiska pracy
  Wyświetleń: 1472
 13. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 1438
 14. Załatwianie spraw w Teatrze
  Wyświetleń: 1422
 15. Majątek Teatru
  Wyświetleń: 1399
 16. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 1365
 17. Wyniki I naboru Kierownik Promocji i Specjalisty ds. promocji
  Wyświetleń: 1354
 18. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1347
 19. Zarządzenia
  Wyświetleń: 1329
 20. Finansowanie działalności
  Wyświetleń: 1312
 21. Modernizacja systemu ppoż.
  Wyświetleń: 1311
 22. Kontrole zewnętrzne Teatru
  Wyświetleń: 1280
 23. Pion Promocji i Marketingu
  Wyświetleń: 1268
 24. Zamówienia publiczne rok 2016
  Wyświetleń: 1252
 25. Wyniki końcowe rekrutacji
  Wyświetleń: 1241
 26. Pion Artystyczny
  Wyświetleń: 1235
 27. Statut Teatru
  Wyświetleń: 1224
 28. Biuro sprzedaży
  Wyświetleń: 1220
 29. Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowa
  Wyświetleń: 1215
 30. Pion Techniczno - Administracyjny
  Wyświetleń: 1215
 31. Kierownik Działu Promocji, Marketingu, PR
  Wyświetleń: 1213
 32. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 1204
 33. Protokół z otwarcia ofert
  Wyświetleń: 1179
 34. Pion projektów
  Wyświetleń: 1161
 35. Rejestry, ewidencje i archiwa
  Wyświetleń: 1153
 36. Zamówienie publiczne na USŁUGĘ BANKOWĄ DOTYCZĄCĄ UDZIELENIA KREDYTU W RACHUNKU KREDYTOWYM Z LIMITEM ODNAWIALNYMW KWOCIE 1.500.000 ZŁ dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.
  Wyświetleń: 1143
 37. Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - Modelatornia Opolska - 1 część
  Wyświetleń: 1139
 38. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1127
 39. Wyniki końcowe rekrutacji na stanowisko KSIĘGOWA
  Wyświetleń: 1126
 40. Regulamin kontroli zarządczej
  Wyświetleń: 1120
 41. Konkurs na dyrektora Teatru z dnia 31.07.2015
  Wyświetleń: 1113
 42. Plan kontroli wewnetrznej
  Wyświetleń: 1101
 43. Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne - wykonanie
  Wyświetleń: 1096
 44. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1090
 45. Ogłoszenie na stanowisko INSPICJENT - SUFLER
  Wyświetleń: 1080
 46. Wyniki I naboru na stanowisko KSIĘGOWA
  Wyświetleń: 1047
 47. Młodszy specjalista ds. Marketingu i PR
  Wyświetleń: 1046
 48. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 1030
 49. Dostosowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego do wymogów norm i przepisów przeciwpożarowych w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu – II etap
  Wyświetleń: 1016
 50. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Teatru
  Wyświetleń: 994
 51. Zadania Teatru
  Wyświetleń: 967
 52. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 963
 53. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modelatornia 2
  Wyświetleń: 959
 54. Wyjaśnienia do SIWZ
  Wyświetleń: 959
 55. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim do zadania pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne - w podziale na części
  Wyświetleń: 930
 56. Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - Modelatornia Opolska - zakup sprzętu i wyposażenia
  Wyświetleń: 903
 57. Stolarz
  Wyświetleń: 879
 58. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 878
 59. Rejestry aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 869
 60. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Wyświetleń: 857
 61. Internetowy serwis jednostki
  Wyświetleń: 848
 62. Protokół z otwarcia ofert na usługę bankową
  Wyświetleń: 838
 63. Monitory Polskie
  Wyświetleń: 832
 64. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Wyświetleń: 830
 65. Pobierz programy
  Wyświetleń: 822
 66. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego
  Wyświetleń: 818
 67. Formularze ePUAP
  Wyświetleń: 808
 68. Protokół z otwarcia ofert Modelatornia Opolska
  Wyświetleń: 805
 69. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia Modelatornia Opolska 1 część
  Wyświetleń: 801
 70. Zawiadomienie o wyborze oferty Modelatornia Opolska 1 część
  Wyświetleń: 800
 71. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 798
 72. Montaż windy i platformy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 798
 73. Montaż windy i platformy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych 7.07.2016
  Wyświetleń: 790
 74. Ogłoszenie na stanowisko akustyk i oświetleniowiecc
  Wyświetleń: 790
 75. Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 782
 76. Dzienniki Ustaw
  Wyświetleń: 778
 77. Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu- Modelatornia Opolska – 2 część
  Wyświetleń: 775
 78. Wyjaśnienia do SIWZ Modelatornia Opolska
  Wyświetleń: 771
 79. Specjalista ds. marketingu
  Wyświetleń: 756
 80. Statut Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 752
 81. Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ Modelatornia Opolska
  Wyświetleń: 750
 82. Protokół z otwarcia ofert 27.07.2016
  Wyświetleń: 748
 83. Zawiadomienie o wyborze oferty Montaż windy i platformy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych 28.07.2016
  Wyświetleń: 738
 84. Zawiadomienie o wyborze oferty Modelatornia Opolska cz. 2
  Wyświetleń: 724
 85. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 716
 86. Protokół z otwarcia ofert Modelatornia część 2
  Wyświetleń: 708
 87. Zakup wyposażenia oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 698
 88. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Winda
  Wyświetleń: 693
 89. Protokół z otwarcia ofert 16.11.2016
  Wyświetleń: 682
 90. Zaproszenie do składania ofert 27.10.2017
  Wyświetleń: 680
 91. Protokół z otwarcia ofert Montaż windy
  Wyświetleń: 677
 92. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania
  Wyświetleń: 671
 93. Wyjaśnienia do SIWZ Montaż windy
  Wyświetleń: 659
 94. Plan zamówień publicznych na 2017 rok
  Wyświetleń: 654
 95. Aktywny sprzedawca
  Wyświetleń: 653
 96. Zarządzanie projektem i nadzór inwestorski w ramach projektu pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne 21.12.2017
  Wyświetleń: 645
 97. Odpowiedź z dnia 26.11.2016 dot zapytań do SIWZ Modernizacja Dekoratorni - zakup sprzętu i wyposażenia
  Wyświetleń: 628
 98. Zawiadomienie o wyborze oferty Nowa jakość Teatru cz. 3
  Wyświetleń: 628
 99. Zakup wyposażenia akustycznego i oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu – Światło na sztukę
  Wyświetleń: 617
 100. Odpowiedź z dnia 29.11.2016 na pytania do SIWZ
  Wyświetleń: 611
 101. Odpowiedź z dnia 28.11.2016 dot. Modernizacji Dekotratorni - zakup sprzętu i wyposażenia
  Wyświetleń: 608
 102. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 1 z dnia 12.12.2016
  Wyświetleń: 599
 103. Protokół z otwarcia ofert 2.12.2016
  Wyświetleń: 593
 104. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 3 z dnia 12.12.2016
  Wyświetleń: 589
 105. Zarządzanie projektem i nadzór inwestorski w ramach projektu pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne
  Wyświetleń: 585
 106. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1 i cz. 2
  Wyświetleń: 573
 107. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modelatornia doposażenie
  Wyświetleń: 570
 108. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu części przetargu 6.12.2016
  Wyświetleń: 550
 109. Konkurs na Zastępcę Dyrektora Filharmonii Opolskiej
  Wyświetleń: 542
 110. Zakup wyposażenia oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - 2 przetarg
  Wyświetleń: 538
 111. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2 wyposażenie
  Wyświetleń: 527
 112. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 517
 113. Protokół z otwarcia ofert 22.09.2017
  Wyświetleń: 444
 114. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 436
 115. Ogłoszenie 1
  Wyświetleń: 434
 116. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 412
 117. Zawiadomienie o wyborze oferty czI 5.09.2017
  Wyświetleń: 394
 118. Protokół z otwarcia ofert 31.08.2017
  Wyświetleń: 377
 119. Plan zamówień publicznych na 2018 rok
  Wyświetleń: 376
 120. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 4.10.2017
  Wyświetleń: 372
 121. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 20.09.2017
  Wyświetleń: 341
 122. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 23.10.2017
  Wyświetleń: 335
 123. Akustyk
  Wyświetleń: 282
 124. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Wyświetleń: 267
 125. Oświetleniowiec
  Wyświetleń: 264
 126. Ogłoszenie 23.03.2018
  Wyświetleń: 210
 127. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 2 z dnia 12.12.2016
  Wyświetleń: 209
 128. Wyjaśnienia do SIWZ
  Wyświetleń: 200
 129. Ogłoszenie 6.07.2018
  Wyświetleń: 198
 130. Zakup wyposażenia dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu – zakup zestawu multimedialnego (projektor, zestaw obiektywów, rama do podwieszania projektora, skrzynia transportowa projektora, skrzynia transportowa do obiektywów, system okablowania)
  Wyświetleń: 160
 131. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 136
 132. Dostawa wraz z montażem systemu prezentacji wizualnej - tablic informacyjnych w postaci lightboxów i citylightów 23.05.2018
  Wyświetleń: 91
 133. Zamówienia publiczne na rok 2018
  Wyświetleń: 91
 134. Zakup wyposażenia akustycznego i oświetleniowego RPO
  Wyświetleń: 89
 135. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Działu Organizacyjno-Administracyjnego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu
  Wyświetleń: 76
 136. Zamówienia publiczne rok 2018
  Wyświetleń: 14
Metryczka
 • wytworzono:
  22-01-2015
  przez: Aleksandra Demciuch
 • opublikowano:
  22-01-2015 12:18
  przez: Aleksandra Demciuch
 • podmiot udostępniający:
  Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  odwiedzin: 1090
Dane jednostki:

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
45-056 Opole
ul. Plac Teatralny 12
NIP: 7540339881 REGON: 000279717

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 90 82
fax: 77 454 59 42
e-mail: biuro@teatropole.pl
strona www: teatropole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×