Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
346900000000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
556061168955628041234267295350724796529692486583
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
360825152740257829025351304437634451505537454169
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
248128302688227223582545286028892580327232062349
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3317161397208120531667171518502352270621382563
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 30310
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 4146
 3. Zamówienia publiczne do 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 3898
 4. Zamówienia Publiczne
  Wyświetleń: 3143
 5. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego
  Wyświetleń: 2677
 6. Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne - wykonanie
  Wyświetleń: 2116
 7. Dane teleadresowe, informacje ogólne
  Wyświetleń: 1954
 8. Dyrekcja Teatru
  Wyświetleń: 1893
 9. Rokowania na sprzedaż nieruchomości położonych w Opolu przy ul. Zakładowej 2.
  Wyświetleń: 1816
 10. Status prawny
  Wyświetleń: 1677
 11. Regulamin Organizacyjny Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 1668
 12. Samodzielne stanowiska pracy
  Wyświetleń: 1667
 13. Pion Finansowy
  Wyświetleń: 1647
 14. Załatwianie spraw w Teatrze
  Wyświetleń: 1593
 15. Majątek Teatru
  Wyświetleń: 1552
 16. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1530
 17. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 1517
 18. Zarządzenia
  Wyświetleń: 1511
 19. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 1498
 20. Wyniki I naboru Kierownik Promocji i Specjalisty ds. promocji
  Wyświetleń: 1496
 21. Finansowanie działalności
  Wyświetleń: 1486
 22. Modernizacja systemu ppoż.
  Wyświetleń: 1429
 23. Kontrole zewnętrzne Teatru
  Wyświetleń: 1421
 24. Pion Promocji i Marketingu
  Wyświetleń: 1420
 25. Statut Teatru
  Wyświetleń: 1400
 26. Pion Techniczno - Administracyjny
  Wyświetleń: 1367
 27. Pion Artystyczny
  Wyświetleń: 1366
 28. Wyniki końcowe rekrutacji
  Wyświetleń: 1359
 29. Kierownik Działu Promocji, Marketingu, PR
  Wyświetleń: 1343
 30. Biuro sprzedaży
  Wyświetleń: 1342
 31. Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowa
  Wyświetleń: 1338
 32. Zamówienia publiczne rok 2016
  Wyświetleń: 1338
 33. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 1317
 34. Rejestry, ewidencje i archiwa
  Wyświetleń: 1299
 35. Protokół z otwarcia ofert
  Wyświetleń: 1294
 36. Pion projektów
  Wyświetleń: 1272
 37. Zamówienie publiczne na USŁUGĘ BANKOWĄ DOTYCZĄCĄ UDZIELENIA KREDYTU W RACHUNKU KREDYTOWYM Z LIMITEM ODNAWIALNYMW KWOCIE 1.500.000 ZŁ dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.
  Wyświetleń: 1264
 38. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1258
 39. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1251
 40. Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - Modelatornia Opolska - 1 część
  Wyświetleń: 1244
 41. Wyniki końcowe rekrutacji na stanowisko KSIĘGOWA
  Wyświetleń: 1235
 42. Regulamin kontroli zarządczej
  Wyświetleń: 1232
 43. Konkurs na dyrektora Teatru z dnia 31.07.2015
  Wyświetleń: 1225
 44. Plan kontroli wewnetrznej
  Wyświetleń: 1225
 45. Ogłoszenie na stanowisko INSPICJENT - SUFLER
  Wyświetleń: 1211
 46. Młodszy specjalista ds. Marketingu i PR
  Wyświetleń: 1187
 47. Wyniki I naboru na stanowisko KSIĘGOWA
  Wyświetleń: 1172
 48. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 1136
 49. Dostosowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego do wymogów norm i przepisów przeciwpożarowych w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu – II etap
  Wyświetleń: 1135
 50. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Teatru
  Wyświetleń: 1120
 51. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modelatornia 2
  Wyświetleń: 1099
 52. Zadania Teatru
  Wyświetleń: 1094
 53. Wyjaśnienia do SIWZ
  Wyświetleń: 1092
 54. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1091
 55. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim do zadania pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne - w podziale na części
  Wyświetleń: 1045
 56. Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - Modelatornia Opolska - zakup sprzętu i wyposażenia
  Wyświetleń: 1035
 57. Stolarz
  Wyświetleń: 1015
 58. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 999
 59. Rejestry aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 993
 60. Internetowy serwis jednostki
  Wyświetleń: 979
 61. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Wyświetleń: 967
 62. Protokół z otwarcia ofert na usługę bankową
  Wyświetleń: 956
 63. Monitory Polskie
  Wyświetleń: 951
 64. Specjalista ds. marketingu
  Wyświetleń: 948
 65. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Wyświetleń: 945
 66. Formularze ePUAP
  Wyświetleń: 939
 67. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 931
 68. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego
  Wyświetleń: 924
 69. Pobierz programy
  Wyświetleń: 924
 70. Ogłoszenie na stanowisko akustyk i oświetleniowiecc
  Wyświetleń: 922
 71. Montaż windy i platformy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 914
 72. Protokół z otwarcia ofert Modelatornia Opolska
  Wyświetleń: 912
 73. Montaż windy i platformy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych 7.07.2016
  Wyświetleń: 908
 74. Zawiadomienie o wyborze oferty Modelatornia Opolska 1 część
  Wyświetleń: 908
 75. Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 899
 76. Dzienniki Ustaw
  Wyświetleń: 898
 77. Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu- Modelatornia Opolska – 2 część
  Wyświetleń: 890
 78. Wyjaśnienia do SIWZ Modelatornia Opolska
  Wyświetleń: 889
 79. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia Modelatornia Opolska 1 część
  Wyświetleń: 888
 80. Protokół z otwarcia ofert 27.07.2016
  Wyświetleń: 881
 81. Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ Modelatornia Opolska
  Wyświetleń: 877
 82. Zawiadomienie o wyborze oferty Montaż windy i platformy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych 28.07.2016
  Wyświetleń: 865
 83. Zakup wyposażenia oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 862
 84. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 852
 85. Zaproszenie do składania ofert 27.10.2017
  Wyświetleń: 851
 86. Statut Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 850
 87. Zawiadomienie o wyborze oferty Modelatornia Opolska cz. 2
  Wyświetleń: 843
 88. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Winda
  Wyświetleń: 829
 89. Aktywny sprzedawca
  Wyświetleń: 827
 90. Protokół z otwarcia ofert Modelatornia część 2
  Wyświetleń: 815
 91. Protokół z otwarcia ofert 16.11.2016
  Wyświetleń: 805
 92. Protokół z otwarcia ofert Montaż windy
  Wyświetleń: 803
 93. Wyjaśnienia do SIWZ Montaż windy
  Wyświetleń: 798
 94. Zarządzanie projektem i nadzór inwestorski w ramach projektu pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne 21.12.2017
  Wyświetleń: 798
 95. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania
  Wyświetleń: 780
 96. Plan zamówień publicznych na 2017 rok
  Wyświetleń: 778
 97. Odpowiedź z dnia 26.11.2016 dot zapytań do SIWZ Modernizacja Dekoratorni - zakup sprzętu i wyposażenia
  Wyświetleń: 775
 98. Zakup wyposażenia akustycznego i oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu – Światło na sztukę
  Wyświetleń: 774
 99. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 1 z dnia 12.12.2016
  Wyświetleń: 760
 100. Zawiadomienie o wyborze oferty Nowa jakość Teatru cz. 3
  Wyświetleń: 750
 101. Zarządzanie projektem i nadzór inwestorski w ramach projektu pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne
  Wyświetleń: 743
 102. Odpowiedź z dnia 29.11.2016 na pytania do SIWZ
  Wyświetleń: 741
 103. Protokół z otwarcia ofert 2.12.2016
  Wyświetleń: 722
 104. Odpowiedź z dnia 28.11.2016 dot. Modernizacji Dekotratorni - zakup sprzętu i wyposażenia
  Wyświetleń: 709
 105. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 3 z dnia 12.12.2016
  Wyświetleń: 704
 106. Zakup wyposażenia oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - 2 przetarg
  Wyświetleń: 695
 107. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1 i cz. 2
  Wyświetleń: 687
 108. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modelatornia doposażenie
  Wyświetleń: 683
 109. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu części przetargu 6.12.2016
  Wyświetleń: 666
 110. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2 wyposażenie
  Wyświetleń: 645
 111. Konkurs na Zastępcę Dyrektora Filharmonii Opolskiej
  Wyświetleń: 609
 112. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 596
 113. Protokół z otwarcia ofert 22.09.2017
  Wyświetleń: 588
 114. Zawiadomienie o wyborze oferty czI 5.09.2017
  Wyświetleń: 528
 115. Protokół z otwarcia ofert 31.08.2017
  Wyświetleń: 527
 116. Plan zamówień publicznych na 2018 rok
  Wyświetleń: 511
 117. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 4.10.2017
  Wyświetleń: 501
 118. Ogłoszenie 1
  Wyświetleń: 495
 119. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 488
 120. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 23.10.2017
  Wyświetleń: 484
 121. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 473
 122. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 20.09.2017
  Wyświetleń: 456
 123. Ogłoszenie 23.03.2018
  Wyświetleń: 364
 124. Ogłoszenie 6.07.2018
  Wyświetleń: 362
 125. Akustyk
  Wyświetleń: 352
 126. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Wyświetleń: 333
 127. Oświetleniowiec
  Wyświetleń: 328
 128. Zakup wyposażenia dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu – zakup zestawu multimedialnego (projektor, zestaw obiektywów, rama do podwieszania projektora, skrzynia transportowa projektora, skrzynia transportowa do obiektywów, system okablowania)
  Wyświetleń: 298
 129. Wyjaśnienia do SIWZ
  Wyświetleń: 272
 130. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 2 z dnia 12.12.2016
  Wyświetleń: 269
 131. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 264
 132. Zakup wyposażenia akustycznego i oświetleniowego RPO
  Wyświetleń: 227
 133. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Działu Organizacyjno-Administracyjnego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu
  Wyświetleń: 202
 134. Dostawa wraz z montażem systemu prezentacji wizualnej - tablic informacyjnych w postaci lightboxów i citylightów 23.05.2018
  Wyświetleń: 187
 135. Zamówienia publiczne na rok 2018
  Wyświetleń: 137
 136. Zamówienia publiczne rok 2018
  Wyświetleń: 49
 137. Zapytanie ofertowe z dnia 12.12.2018
  Wyświetleń: 34
Metryczka
 • wytworzono:
  22-01-2015
  przez: Aleksandra Demciuch
 • opublikowano:
  22-01-2015 12:18
  przez: Aleksandra Demciuch
 • podmiot udostępniający:
  Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  odwiedzin: 1251
Dane jednostki:

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
45-056 Opole
ul. Plac Teatralny 12
NIP: 7540339881 REGON: 000279717

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 90 82
fax: 77 454 59 42
e-mail: biuro@teatropole.pl
strona www: teatropole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×