Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
634160725180548261278364297300000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
556061168955628041234267295350724796529692486583
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
360825152740257829025351304437634451505537454169
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
248128302688227223582545286028892580327232062349
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3317161397208120531667171518502352270621382563
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 35972
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 5810
 3. Zamówienia publiczne do 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 4406
 4. Dane teleadresowe, informacje ogólne
  Wyświetleń: 4321
 5. Zamówienia Publiczne
  Wyświetleń: 3381
 6. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego
  Wyświetleń: 2962
 7. Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne - wykonanie
  Wyświetleń: 2889
 8. Dyrekcja Teatru
  Wyświetleń: 2209
 9. Rokowania na sprzedaż nieruchomości położonych w Opolu przy ul. Zakładowej 2.
  Wyświetleń: 2027
 10. Regulamin Organizacyjny Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 1939
 11. Samodzielne stanowiska pracy
  Wyświetleń: 1931
 12. Status prawny
  Wyświetleń: 1924
 13. Pion Finansowy
  Wyświetleń: 1834
 14. Załatwianie spraw w Teatrze
  Wyświetleń: 1820
 15. Zarządzenia
  Wyświetleń: 1784
 16. Majątek Teatru
  Wyświetleń: 1779
 17. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1776
 18. Wyniki I naboru Kierownik Promocji i Specjalisty ds. promocji
  Wyświetleń: 1696
 19. Finansowanie działalności
  Wyświetleń: 1688
 20. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 1683
 21. Statut Teatru
  Wyświetleń: 1674
 22. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 1628
 23. Pion Promocji i Marketingu
  Wyświetleń: 1627
 24. Modernizacja systemu ppoż.
  Wyświetleń: 1613
 25. Kontrole zewnętrzne Teatru
  Wyświetleń: 1597
 26. Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowa
  Wyświetleń: 1560
 27. Pion Artystyczny
  Wyświetleń: 1560
 28. Pion Techniczno - Administracyjny
  Wyświetleń: 1557
 29. Wyniki końcowe rekrutacji
  Wyświetleń: 1550
 30. Kierownik Działu Promocji, Marketingu, PR
  Wyświetleń: 1531
 31. Biuro sprzedaży
  Wyświetleń: 1504
 32. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 1501
 33. Rejestry, ewidencje i archiwa
  Wyświetleń: 1499
 34. Protokół z otwarcia ofert
  Wyświetleń: 1486
 35. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1483
 36. Pion projektów
  Wyświetleń: 1460
 37. Zamówienie publiczne na USŁUGĘ BANKOWĄ DOTYCZĄCĄ UDZIELENIA KREDYTU W RACHUNKU KREDYTOWYM Z LIMITEM ODNAWIALNYMW KWOCIE 1.500.000 ZŁ dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.
  Wyświetleń: 1448
 38. Zamówienia publiczne rok 2016
  Wyświetleń: 1444
 39. Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - Modelatornia Opolska - 1 część
  Wyświetleń: 1429
 40. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1420
 41. Wyniki końcowe rekrutacji na stanowisko KSIĘGOWA
  Wyświetleń: 1408
 42. Ogłoszenie na stanowisko INSPICJENT - SUFLER
  Wyświetleń: 1398
 43. Regulamin kontroli zarządczej
  Wyświetleń: 1398
 44. Konkurs na dyrektora Teatru z dnia 31.07.2015
  Wyświetleń: 1388
 45. Plan kontroli wewnetrznej
  Wyświetleń: 1386
 46. Młodszy specjalista ds. Marketingu i PR
  Wyświetleń: 1364
 47. Wyniki I naboru na stanowisko KSIĘGOWA
  Wyświetleń: 1354
 48. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modelatornia 2
  Wyświetleń: 1330
 49. Dostosowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego do wymogów norm i przepisów przeciwpożarowych w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu – II etap
  Wyświetleń: 1325
 50. Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne – wykonanie - SZP-26-1/2019
  Wyświetleń: 1318
 51. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Teatru
  Wyświetleń: 1316
 52. Wyjaśnienia do SIWZ
  Wyświetleń: 1307
 53. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 1305
 54. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1296
 55. Zadania Teatru
  Wyświetleń: 1281
 56. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim do zadania pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne - w podziale na części
  Wyświetleń: 1244
 57. Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - Modelatornia Opolska - zakup sprzętu i wyposażenia
  Wyświetleń: 1242
 58. Stolarz
  Wyświetleń: 1241
 59. Specjalista ds. marketingu
  Wyświetleń: 1238
 60. Internetowy serwis jednostki
  Wyświetleń: 1169
 61. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1159
 62. Rejestry aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 1156
 63. Zakup wyposażenia oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 1147
 64. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Wyświetleń: 1147
 65. Montaż windy i platformy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1133
 66. Formularze ePUAP
  Wyświetleń: 1132
 67. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Wyświetleń: 1127
 68. Ogłoszenie na stanowisko akustyk i oświetleniowiecc
  Wyświetleń: 1118
 69. Protokół z otwarcia ofert na usługę bankową
  Wyświetleń: 1112
 70. Montaż windy i platformy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych 7.07.2016
  Wyświetleń: 1105
 71. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego
  Wyświetleń: 1102
 72. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 1092
 73. Monitory Polskie
  Wyświetleń: 1089
 74. Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu- Modelatornia Opolska – 2 część
  Wyświetleń: 1087
 75. Protokół z otwarcia ofert Modelatornia Opolska
  Wyświetleń: 1086
 76. Aktywny sprzedawca
  Wyświetleń: 1085
 77. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1084
 78. Zawiadomienie o wyborze oferty Modelatornia Opolska 1 część
  Wyświetleń: 1082
 79. Dzienniki Ustaw
  Wyświetleń: 1063
 80. Wyjaśnienia do SIWZ Modelatornia Opolska
  Wyświetleń: 1063
 81. Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 1061
 82. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia Modelatornia Opolska 1 część
  Wyświetleń: 1057
 83. Zaproszenie do składania ofert 27.10.2017
  Wyświetleń: 1052
 84. Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ Modelatornia Opolska
  Wyświetleń: 1046
 85. Zawiadomienie o wyborze oferty Montaż windy i platformy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych 28.07.2016
  Wyświetleń: 1045
 86. Zarządzanie projektem i nadzór inwestorski w ramach projektu pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne 21.12.2017
  Wyświetleń: 1040
 87. Protokół z otwarcia ofert 27.07.2016
  Wyświetleń: 1039
 88. Zawiadomienie o wyborze oferty Modelatornia Opolska cz. 2
  Wyświetleń: 1023
 89. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1021
 90. Protokół z otwarcia ofert Montaż windy
  Wyświetleń: 1007
 91. Protokół z otwarcia ofert Modelatornia część 2
  Wyświetleń: 1002
 92. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Winda
  Wyświetleń: 1000
 93. Wyjaśnienia do SIWZ Montaż windy
  Wyświetleń: 994
 94. Protokół z otwarcia ofert 16.11.2016
  Wyświetleń: 981
 95. Zakup wyposażenia akustycznego i oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu – Światło na sztukę
  Wyświetleń: 981
 96. Zawiadomienie o wyborze oferty Nowa jakość Teatru cz. 3
  Wyświetleń: 979
 97. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania
  Wyświetleń: 972
 98. Zarządzanie projektem i nadzór inwestorski w ramach projektu pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne
  Wyświetleń: 968
 99. Plan zamówień publicznych na 2017 rok
  Wyświetleń: 960
 100. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 1 z dnia 12.12.2016
  Wyświetleń: 956
 101. Statut Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 950
 102. Odpowiedź z dnia 26.11.2016 dot zapytań do SIWZ Modernizacja Dekoratorni - zakup sprzętu i wyposażenia
  Wyświetleń: 935
 103. Odpowiedź z dnia 29.11.2016 na pytania do SIWZ
  Wyświetleń: 906
 104. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 3 z dnia 12.12.2016
  Wyświetleń: 891
 105. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1 i cz. 2
  Wyświetleń: 887
 106. Zakup wyposażenia oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - 2 przetarg
  Wyświetleń: 881
 107. Odpowiedź z dnia 28.11.2016 dot. Modernizacji Dekotratorni - zakup sprzętu i wyposażenia
  Wyświetleń: 879
 108. Protokół z otwarcia ofert 2.12.2016
  Wyświetleń: 874
 109. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modelatornia doposażenie
  Wyświetleń: 839
 110. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu części przetargu 6.12.2016
  Wyświetleń: 830
 111. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2 wyposażenie
  Wyświetleń: 806
 112. Protokół z otwarcia ofert 22.09.2017
  Wyświetleń: 771
 113. Protokół z otwarcia ofert 31.08.2017
  Wyświetleń: 723
 114. Konkurs na Zastępcę Dyrektora Filharmonii Opolskiej
  Wyświetleń: 713
 115. Plan zamówień publicznych na 2018 rok
  Wyświetleń: 700
 116. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 696
 117. Zawiadomienie o wyborze oferty czI 5.09.2017
  Wyświetleń: 690
 118. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 4.10.2017
  Wyświetleń: 683
 119. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 23.10.2017
  Wyświetleń: 682
 120. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 20.09.2017
  Wyświetleń: 617
 121. Ogłoszenie 6.07.2018
  Wyświetleń: 572
 122. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 571
 123. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 563
 124. Ogłoszenie 1
  Wyświetleń: 562
 125. Ogłoszenie 23.03.2018
  Wyświetleń: 557
 126. Zakup wyposażenia dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu – zakup zestawu multimedialnego (projektor, zestaw obiektywów, rama do podwieszania projektora, skrzynia transportowa projektora, skrzynia transportowa do obiektywów, system okablowania)
  Wyświetleń: 487
 127. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 459
 128. Akustyk
  Wyświetleń: 444
 129. Oświetleniowiec
  Wyświetleń: 433
 130. Zakup wyposażenia akustycznego i oświetleniowego RPO
  Wyświetleń: 433
 131. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Działu Organizacyjno-Administracyjnego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu
  Wyświetleń: 411
 132. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Wyświetleń: 403
 133. Wyjaśnienia do SIWZ
  Wyświetleń: 348
 134. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 2 z dnia 12.12.2016
  Wyświetleń: 340
 135. Dostawa wraz z montażem systemu prezentacji wizualnej - tablic informacyjnych w postaci lightboxów i citylightów 23.05.2018
  Wyświetleń: 311
 136. Plan zamówień publicznych na rok 2019
  Wyświetleń: 249
 137. Zamówienia publiczne na rok 2018
  Wyświetleń: 202
 138. „Remont Domu Aktora w Opolu”
  Wyświetleń: 172
 139. Zapytanie ofertowe z dnia 12.12.2018
  Wyświetleń: 167
 140. Zamówienia publiczne rok 2018
  Wyświetleń: 101
 141. Wyrok KIO
  Wyświetleń: 82
 142. Ochrona danych osobowych (RODO)
  Wyświetleń: 35
Metryczka
 • wytworzono:
  22-01-2015
  przez: Aleksandra Demciuch
 • opublikowano:
  22-01-2015 12:18
  przez: Aleksandra Demciuch
 • podmiot udostępniający:
  Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  odwiedzin: 1483
Dane jednostki:

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
45-056 Opole
ul. Plac Teatralny 12
NIP: 7540339881 REGON: 000279717

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 90 82
fax: 77 454 59 42
e-mail: biuro@teatropole.pl
strona www: teatropole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×