Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
360825152740257829025351304437634451263600
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
248128302688227223582545286028892580327232062349
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3317161397208120531667171518502352270621382563
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 20423
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 2668
 3. Zamówienia publiczne do 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 2572
 4. Zamówienia Publiczne
  Wyświetleń: 2512
 5. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego
  Wyświetleń: 1912
 6. Dyrekcja Teatru
  Wyświetleń: 1162
 7. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 1114
 8. Pion Finansowy
  Wyświetleń: 1044
 9. Status prawny
  Wyświetleń: 1043
 10. Regulamin Organizacyjny Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 1014
 11. Rokowania na sprzedaż nieruchomości położonych w Opolu przy ul. Zakładowej 2.
  Wyświetleń: 997
 12. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 945
 13. Dane teleadresowe, informacje ogólne
  Wyświetleń: 929
 14. Samodzielne stanowiska pracy
  Wyświetleń: 918
 15. Zamówienia publiczne rok 2016
  Wyświetleń: 911
 16. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 893
 17. Majątek Teatru
  Wyświetleń: 873
 18. Pion Artystyczny
  Wyświetleń: 867
 19. Załatwianie spraw w Teatrze
  Wyświetleń: 862
 20. Pion Promocji i Marketingu
  Wyświetleń: 861
 21. Wyniki końcowe rekrutacji
  Wyświetleń: 855
 22. Modernizacja systemu ppoż.
  Wyświetleń: 828
 23. Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowa
  Wyświetleń: 821
 24. Finansowanie działalności
  Wyświetleń: 796
 25. Wyniki I naboru Kierownik Promocji i Specjalisty ds. promocji
  Wyświetleń: 795
 26. Zarządzenia
  Wyświetleń: 791
 27. Kierownik Działu Promocji, Marketingu, PR
  Wyświetleń: 790
 28. Kontrole zewnętrzne w 2012-2015 r.
  Wyświetleń: 781
 29. Pion projektów
  Wyświetleń: 780
 30. Rejestry, ewidencje i archiwa
  Wyświetleń: 764
 31. Statut Teatru
  Wyświetleń: 758
 32. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 756
 33. Pion Techniczny
  Wyświetleń: 755
 34. Pion Administracyjny
  Wyświetleń: 754
 35. Konkurs na dyrektora Teatru z dnia 31.07.2015
  Wyświetleń: 753
 36. Wyniki końcowe rekrutacji na stanowisko KSIĘGOWA
  Wyświetleń: 734
 37. Plan kontroli wewnetrznej
  Wyświetleń: 733
 38. Protokół z otwarcia ofert
  Wyświetleń: 723
 39. Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - Modelatornia Opolska - 1 część
  Wyświetleń: 710
 40. Regulamin kontroli zarządczej
  Wyświetleń: 706
 41. Zamówienie publiczne na USŁUGĘ BANKOWĄ DOTYCZĄCĄ UDZIELENIA KREDYTU W RACHUNKU KREDYTOWYM Z LIMITEM ODNAWIALNYMW KWOCIE 1.500.000 ZŁ dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.
  Wyświetleń: 704
 42. Wyniki I naboru na stanowisko KSIĘGOWA
  Wyświetleń: 686
 43. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 678
 44. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 676
 45. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Teatru
  Wyświetleń: 661
 46. Młodszy specjalista ds. Marketingu i PR
  Wyświetleń: 657
 47. Zadania Teatru
  Wyświetleń: 649
 48. Ogłoszenie na stanowisko INSPICJENT - SUFLER
  Wyświetleń: 637
 49. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 624
 50. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 620
 51. Dostosowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego do wymogów norm i przepisów przeciwpożarowych w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu – II etap
  Wyświetleń: 607
 52. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 559
 53. Wyjaśnienia do SIWZ
  Wyświetleń: 521
 54. Statut Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 520
 55. Pobierz programy
  Wyświetleń: 515
 56. Internetowy serwis jednostki
  Wyświetleń: 507
 57. Rejestry aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 507
 58. Monitory Polskie
  Wyświetleń: 502
 59. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim do zadania pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne - w podziale na części
  Wyświetleń: 493
 60. Stolarz
  Wyświetleń: 480
 61. Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 462
 62. Dzienniki Ustaw
  Wyświetleń: 459
 63. Formularze ePUAP
  Wyświetleń: 457
 64. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Wyświetleń: 454
 65. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 444
 66. Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - Modelatornia Opolska - zakup sprzętu i wyposażenia
  Wyświetleń: 425
 67. Protokół z otwarcia ofert na usługę bankową
  Wyświetleń: 423
 68. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego
  Wyświetleń: 416
 69. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Wyświetleń: 416
 70. Protokół z otwarcia ofert Modelatornia Opolska
  Wyświetleń: 413
 71. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia Modelatornia Opolska 1 część
  Wyświetleń: 413
 72. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modelatornia 2
  Wyświetleń: 410
 73. Ogłoszenie na stanowisko akustyk i oświetleniowiecc
  Wyświetleń: 406
 74. Montaż windy i platformy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 403
 75. Zawiadomienie o wyborze oferty Modelatornia Opolska 1 część
  Wyświetleń: 397
 76. Montaż windy i platformy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych 7.07.2016
  Wyświetleń: 390
 77. Wyjaśnienia do SIWZ Modelatornia Opolska
  Wyświetleń: 387
 78. Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu- Modelatornia Opolska – 2 część
  Wyświetleń: 376
 79. Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ Modelatornia Opolska
  Wyświetleń: 376
 80. Protokół z otwarcia ofert 27.07.2016
  Wyświetleń: 362
 81. Konkurs na Zastępcę Dyrektora Filharmonii Opolskiej
  Wyświetleń: 330
 82. Zawiadomienie o wyborze oferty Montaż windy i platformy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych 28.07.2016
  Wyświetleń: 325
 83. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 323
 84. Protokół z otwarcia ofert Modelatornia część 2
  Wyświetleń: 321
 85. Zawiadomienie o wyborze oferty Modelatornia Opolska cz. 2
  Wyświetleń: 313
 86. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania
  Wyświetleń: 298
 87. Protokół z otwarcia ofert Montaż windy
  Wyświetleń: 296
 88. Wyjaśnienia do SIWZ Montaż windy
  Wyświetleń: 290
 89. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Winda
  Wyświetleń: 285
 90. Ogłoszenie 1
  Wyświetleń: 280
 91. Protokół z otwarcia ofert 16.11.2016
  Wyświetleń: 254
 92. Plan zamówień publicznych na 2017 rok
  Wyświetleń: 240
 93. Odpowiedź z dnia 28.11.2016 dot. Modernizacji Dekotratorni - zakup sprzętu i wyposażenia
  Wyświetleń: 230
 94. Odpowiedź z dnia 26.11.2016 dot zapytań do SIWZ Modernizacja Dekoratorni - zakup sprzętu i wyposażenia
  Wyświetleń: 227
 95. Odpowiedź z dnia 29.11.2016 na pytania do SIWZ
  Wyświetleń: 224
 96. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 1 z dnia 12.12.2016
  Wyświetleń: 222
 97. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 222
 98. Zawiadomienie o wyborze oferty Nowa jakość Teatru cz. 3
  Wyświetleń: 216
 99. Protokół z otwarcia ofert 2.12.2016
  Wyświetleń: 215
 100. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 203
 101. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 3 z dnia 12.12.2016
  Wyświetleń: 202
 102. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1 i cz. 2
  Wyświetleń: 199
 103. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu części przetargu 6.12.2016
  Wyświetleń: 196
 104. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modelatornia doposażenie
  Wyświetleń: 183
 105. Zakup wyposażenia oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 170
 106. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2 wyposażenie
  Wyświetleń: 163
 107. Akustyk
  Wyświetleń: 151
 108. Oświetleniowiec
  Wyświetleń: 133
 109. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Wyświetleń: 133
 110. Zakup wyposażenia oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - 2 przetarg
  Wyświetleń: 123
 111. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 110
 112. Specjalista ds. marketingu
  Wyświetleń: 84
 113. Wyjaśnienia do SIWZ
  Wyświetleń: 72
 114. Aktywny sprzedawca
  Wyświetleń: 57
 115. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 2 z dnia 12.12.2016
  Wyświetleń: 51
 116. Protokół z otwarcia ofert 31.08.2017
  Wyświetleń: 47
 117. Protokół z otwarcia ofert 22.09.2017
  Wyświetleń: 46
 118. Zawiadomienie o wyborze oferty czI 5.09.2017
  Wyświetleń: 38
 119. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 20.09.2017
  Wyświetleń: 27
 120. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 4.10.2017
  Wyświetleń: 17
Metryczka
 • wytworzono:
  22-01-2015
  przez: Aleksandra Demciuch
 • opublikowano:
  22-01-2015 12:18
  przez: Aleksandra Demciuch
 • podmiot udostępniający:
  Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  odwiedzin: 678
Dane jednostki:

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
45-056 Opole
ul. Plac Teatralny 12
NIP: 7540339881 REGON: 000279717

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 90 82
fax: 77 454 59 42
e-mail: biuro@teatropole.pl
strona www: teatropole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×