Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
634160723459000000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
556061168955628041234267295350724796529692486583
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
360825152740257829025351304437634451505537454169
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
248128302688227223582545286028892580327232062349
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3317161397208120531667171518502352270621382563
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 32127
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 4718
 3. Zamówienia publiczne do 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 4088
 4. Zamówienia Publiczne
  Wyświetleń: 3221
 5. Dane teleadresowe, informacje ogólne
  Wyświetleń: 3027
 6. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego
  Wyświetleń: 2773
 7. Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne - wykonanie
  Wyświetleń: 2472
 8. Dyrekcja Teatru
  Wyświetleń: 2002
 9. Rokowania na sprzedaż nieruchomości położonych w Opolu przy ul. Zakładowej 2.
  Wyświetleń: 1887
 10. Status prawny
  Wyświetleń: 1769
 11. Regulamin Organizacyjny Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 1766
 12. Samodzielne stanowiska pracy
  Wyświetleń: 1756
 13. Pion Finansowy
  Wyświetleń: 1721
 14. Załatwianie spraw w Teatrze
  Wyświetleń: 1668
 15. Majątek Teatru
  Wyświetleń: 1626
 16. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1615
 17. Zarządzenia
  Wyświetleń: 1607
 18. Wyniki I naboru Kierownik Promocji i Specjalisty ds. promocji
  Wyświetleń: 1573
 19. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 1567
 20. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 1559
 21. Finansowanie działalności
  Wyświetleń: 1553
 22. Pion Promocji i Marketingu
  Wyświetleń: 1496
 23. Statut Teatru
  Wyświetleń: 1495
 24. Kontrole zewnętrzne Teatru
  Wyświetleń: 1480
 25. Modernizacja systemu ppoż.
  Wyświetleń: 1478
 26. Pion Artystyczny
  Wyświetleń: 1438
 27. Pion Techniczno - Administracyjny
  Wyświetleń: 1432
 28. Wyniki końcowe rekrutacji
  Wyświetleń: 1429
 29. Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowa
  Wyświetleń: 1413
 30. Kierownik Działu Promocji, Marketingu, PR
  Wyświetleń: 1410
 31. Biuro sprzedaży
  Wyświetleń: 1395
 32. Zamówienia publiczne rok 2016
  Wyświetleń: 1379
 33. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 1378
 34. Rejestry, ewidencje i archiwa
  Wyświetleń: 1369
 35. Protokół z otwarcia ofert
  Wyświetleń: 1364
 36. Pion projektów
  Wyświetleń: 1342
 37. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1328
 38. Zamówienie publiczne na USŁUGĘ BANKOWĄ DOTYCZĄCĄ UDZIELENIA KREDYTU W RACHUNKU KREDYTOWYM Z LIMITEM ODNAWIALNYMW KWOCIE 1.500.000 ZŁ dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.
  Wyświetleń: 1328
 39. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1309
 40. Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - Modelatornia Opolska - 1 część
  Wyświetleń: 1299
 41. Wyniki końcowe rekrutacji na stanowisko KSIĘGOWA
  Wyświetleń: 1291
 42. Regulamin kontroli zarządczej
  Wyświetleń: 1286
 43. Plan kontroli wewnetrznej
  Wyświetleń: 1285
 44. Konkurs na dyrektora Teatru z dnia 31.07.2015
  Wyświetleń: 1283
 45. Ogłoszenie na stanowisko INSPICJENT - SUFLER
  Wyświetleń: 1278
 46. Młodszy specjalista ds. Marketingu i PR
  Wyświetleń: 1244
 47. Wyniki I naboru na stanowisko KSIĘGOWA
  Wyświetleń: 1237
 48. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 1194
 49. Dostosowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego do wymogów norm i przepisów przeciwpożarowych w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu – II etap
  Wyświetleń: 1189
 50. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Teatru
  Wyświetleń: 1188
 51. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modelatornia 2
  Wyświetleń: 1176
 52. Wyjaśnienia do SIWZ
  Wyświetleń: 1167
 53. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1163
 54. Zadania Teatru
  Wyświetleń: 1159
 55. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim do zadania pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne - w podziale na części
  Wyświetleń: 1118
 56. Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - Modelatornia Opolska - zakup sprzętu i wyposażenia
  Wyświetleń: 1094
 57. Stolarz
  Wyświetleń: 1091
 58. Rejestry aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 1059
 59. Specjalista ds. marketingu
  Wyświetleń: 1057
 60. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1055
 61. Internetowy serwis jednostki
  Wyświetleń: 1046
 62. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Wyświetleń: 1029
 63. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Wyświetleń: 1017
 64. Formularze ePUAP
  Wyświetleń: 1012
 65. Protokół z otwarcia ofert na usługę bankową
  Wyświetleń: 1010
 66. Monitory Polskie
  Wyświetleń: 998
 67. Ogłoszenie na stanowisko akustyk i oświetleniowiecc
  Wyświetleń: 996
 68. Montaż windy i platformy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 988
 69. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 984
 70. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego
  Wyświetleń: 981
 71. Pobierz programy
  Wyświetleń: 980
 72. Protokół z otwarcia ofert Modelatornia Opolska
  Wyświetleń: 972
 73. Zawiadomienie o wyborze oferty Modelatornia Opolska 1 część
  Wyświetleń: 971
 74. Montaż windy i platformy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych 7.07.2016
  Wyświetleń: 965
 75. Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu- Modelatornia Opolska – 2 część
  Wyświetleń: 961
 76. Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 959
 77. Zakup wyposażenia oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 958
 78. Dzienniki Ustaw
  Wyświetleń: 955
 79. Wyjaśnienia do SIWZ Modelatornia Opolska
  Wyświetleń: 952
 80. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia Modelatornia Opolska 1 część
  Wyświetleń: 943
 81. Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ Modelatornia Opolska
  Wyświetleń: 940
 82. Protokół z otwarcia ofert 27.07.2016
  Wyświetleń: 931
 83. Zaproszenie do składania ofert 27.10.2017
  Wyświetleń: 926
 84. Zawiadomienie o wyborze oferty Montaż windy i platformy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych 28.07.2016
  Wyświetleń: 926
 85. Aktywny sprzedawca
  Wyświetleń: 923
 86. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 906
 87. Zawiadomienie o wyborze oferty Modelatornia Opolska cz. 2
  Wyświetleń: 906
 88. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Winda
  Wyświetleń: 890
 89. Statut Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 887
 90. Zarządzanie projektem i nadzór inwestorski w ramach projektu pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne 21.12.2017
  Wyświetleń: 881
 91. Protokół z otwarcia ofert Modelatornia część 2
  Wyświetleń: 876
 92. Protokół z otwarcia ofert Montaż windy
  Wyświetleń: 869
 93. Wyjaśnienia do SIWZ Montaż windy
  Wyświetleń: 867
 94. Protokół z otwarcia ofert 16.11.2016
  Wyświetleń: 866
 95. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania
  Wyświetleń: 843
 96. Plan zamówień publicznych na 2017 rok
  Wyświetleń: 834
 97. Zawiadomienie o wyborze oferty Nowa jakość Teatru cz. 3
  Wyświetleń: 831
 98. Odpowiedź z dnia 26.11.2016 dot zapytań do SIWZ Modernizacja Dekoratorni - zakup sprzętu i wyposażenia
  Wyświetleń: 830
 99. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 1 z dnia 12.12.2016
  Wyświetleń: 830
 100. Zakup wyposażenia akustycznego i oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu – Światło na sztukę
  Wyświetleń: 825
 101. Zarządzanie projektem i nadzór inwestorski w ramach projektu pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne
  Wyświetleń: 822
 102. Odpowiedź z dnia 29.11.2016 na pytania do SIWZ
  Wyświetleń: 796
 103. Protokół z otwarcia ofert 2.12.2016
  Wyświetleń: 768
 104. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 3 z dnia 12.12.2016
  Wyświetleń: 766
 105. Zakup wyposażenia oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - 2 przetarg
  Wyświetleń: 761
 106. Odpowiedź z dnia 28.11.2016 dot. Modernizacji Dekotratorni - zakup sprzętu i wyposażenia
  Wyświetleń: 759
 107. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1 i cz. 2
  Wyświetleń: 751
 108. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modelatornia doposażenie
  Wyświetleń: 740
 109. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu części przetargu 6.12.2016
  Wyświetleń: 720
 110. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2 wyposażenie
  Wyświetleń: 701
 111. Protokół z otwarcia ofert 22.09.2017
  Wyświetleń: 653
 112. Konkurs na Zastępcę Dyrektora Filharmonii Opolskiej
  Wyświetleń: 644
 113. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 637
 114. Protokół z otwarcia ofert 31.08.2017
  Wyświetleń: 593
 115. Plan zamówień publicznych na 2018 rok
  Wyświetleń: 590
 116. Zawiadomienie o wyborze oferty czI 5.09.2017
  Wyświetleń: 588
 117. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 4.10.2017
  Wyświetleń: 558
 118. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 23.10.2017
  Wyświetleń: 555
 119. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 518
 120. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 20.09.2017
  Wyświetleń: 514
 121. Ogłoszenie 1
  Wyświetleń: 509
 122. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 500
 123. Ogłoszenie 6.07.2018
  Wyświetleń: 432
 124. Ogłoszenie 23.03.2018
  Wyświetleń: 430
 125. Akustyk
  Wyświetleń: 383
 126. Oświetleniowiec
  Wyświetleń: 368
 127. Zakup wyposażenia dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu – zakup zestawu multimedialnego (projektor, zestaw obiektywów, rama do podwieszania projektora, skrzynia transportowa projektora, skrzynia transportowa do obiektywów, system okablowania)
  Wyświetleń: 359
 128. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Wyświetleń: 359
 129. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 321
 130. Wyjaśnienia do SIWZ
  Wyświetleń: 297
 131. Zakup wyposażenia akustycznego i oświetleniowego RPO
  Wyświetleń: 294
 132. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 2 z dnia 12.12.2016
  Wyświetleń: 289
 133. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Działu Organizacyjno-Administracyjnego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu
  Wyświetleń: 277
 134. Dostawa wraz z montażem systemu prezentacji wizualnej - tablic informacyjnych w postaci lightboxów i citylightów 23.05.2018
  Wyświetleń: 234
 135. Zamówienia publiczne na rok 2018
  Wyświetleń: 159
 136. Zapytanie ofertowe z dnia 12.12.2018
  Wyświetleń: 89
 137. Zamówienia publiczne rok 2018
  Wyświetleń: 66
 138. Plan zamówień publicznych na rok 2019
  Wyświetleń: 50
Metryczka
 • wytworzono:
  22-01-2015
  przez: Aleksandra Demciuch
 • opublikowano:
  22-01-2015 12:18
  przez: Aleksandra Demciuch
 • podmiot udostępniający:
  Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  odwiedzin: 1328
Dane jednostki:

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
45-056 Opole
ul. Plac Teatralny 12
NIP: 7540339881 REGON: 000279717

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 90 82
fax: 77 454 59 42
e-mail: biuro@teatropole.pl
strona www: teatropole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×