Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
634160725180548261278364635358274468732019530
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
556061168955628041234267295350724796529692486583
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
360825152740257829025351304437634451505537454169
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
248128302688227223582545286028892580327232062349
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3317161397208120531667171518502352270621382563
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 39640
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 7204
 3. Zamówienia publiczne do 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 4707
 4. Dane teleadresowe, informacje ogólne
  Wyświetleń: 4570
 5. Zamówienia Publiczne
  Wyświetleń: 3512
 6. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego
  Wyświetleń: 3116
 7. Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne - wykonanie
  Wyświetleń: 3082
 8. Dyrekcja Teatru
  Wyświetleń: 2413
 9. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 2268
 10. Samodzielne stanowiska pracy
  Wyświetleń: 2163
 11. Rokowania na sprzedaż nieruchomości położonych w Opolu przy ul. Zakładowej 2.
  Wyświetleń: 2150
 12. Regulamin Organizacyjny Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 2133
 13. Status prawny
  Wyświetleń: 2026
 14. Załatwianie spraw w Teatrze
  Wyświetleń: 1964
 15. Zarządzenia
  Wyświetleń: 1955
 16. Pion Finansowy
  Wyświetleń: 1927
 17. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1919
 18. Majątek Teatru
  Wyświetleń: 1899
 19. Statut Teatru
  Wyświetleń: 1836
 20. Wyniki I naboru Kierownik Promocji i Specjalisty ds. promocji
  Wyświetleń: 1829
 21. Finansowanie działalności
  Wyświetleń: 1819
 22. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 1783
 23. Pion Produkcji
  Wyświetleń: 1766
 24. Modernizacja systemu ppoż.
  Wyświetleń: 1753
 25. Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne – wykonanie - SZP-26-1/2019
  Wyświetleń: 1750
 26. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 1730
 27. Kontrole zewnętrzne Teatru
  Wyświetleń: 1710
 28. PION ADMINISTRACYJNY
  Wyświetleń: 1704
 29. Pion Artystyczny
  Wyświetleń: 1687
 30. Kierownik Działu Promocji, Marketingu, PR
  Wyświetleń: 1677
 31. Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowa
  Wyświetleń: 1673
 32. Wyniki końcowe rekrutacji
  Wyświetleń: 1655
 33. PION EKSPLOATACJI
  Wyświetleń: 1632
 34. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1611
 35. Rejestry, ewidencje i archiwa
  Wyświetleń: 1610
 36. Pion projektów
  Wyświetleń: 1601
 37. Protokół z otwarcia ofert
  Wyświetleń: 1593
 38. Zamówienie publiczne na USŁUGĘ BANKOWĄ DOTYCZĄCĄ UDZIELENIA KREDYTU W RACHUNKU KREDYTOWYM Z LIMITEM ODNAWIALNYMW KWOCIE 1.500.000 ZŁ dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.
  Wyświetleń: 1538
 39. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1536
 40. Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - Modelatornia Opolska - 1 część
  Wyświetleń: 1535
 41. Ogłoszenie na stanowisko INSPICJENT - SUFLER
  Wyświetleń: 1533
 42. Zamówienia publiczne rok 2016
  Wyświetleń: 1519
 43. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modelatornia 2
  Wyświetleń: 1509
 44. Regulamin kontroli zarządczej
  Wyświetleń: 1502
 45. Wyniki końcowe rekrutacji na stanowisko KSIĘGOWA
  Wyświetleń: 1501
 46. Konkurs na dyrektora Teatru z dnia 31.07.2015
  Wyświetleń: 1484
 47. Plan kontroli wewnetrznej
  Wyświetleń: 1466
 48. Wyniki I naboru na stanowisko KSIĘGOWA
  Wyświetleń: 1463
 49. Młodszy specjalista ds. Marketingu i PR
  Wyświetleń: 1458
 50. Wyjaśnienia do SIWZ
  Wyświetleń: 1444
 51. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Teatru
  Wyświetleń: 1429
 52. Dostosowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego do wymogów norm i przepisów przeciwpożarowych w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu – II etap
  Wyświetleń: 1423
 53. Specjalista ds. marketingu
  Wyświetleń: 1422
 54. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1404
 55. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 1391
 56. Zadania Teatru
  Wyświetleń: 1390
 57. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim do zadania pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne - w podziale na części
  Wyświetleń: 1373
 58. Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - Modelatornia Opolska - zakup sprzętu i wyposażenia
  Wyświetleń: 1361
 59. Stolarz
  Wyświetleń: 1356
 60. Zakup wyposażenia oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 1315
 61. Internetowy serwis jednostki
  Wyświetleń: 1271
 62. Formularze ePUAP
  Wyświetleń: 1265
 63. Aktywny sprzedawca
  Wyświetleń: 1256
 64. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1252
 65. Rejestry aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 1252
 66. Montaż windy i platformy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1251
 67. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Wyświetleń: 1246
 68. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Wyświetleń: 1241
 69. Montaż windy i platformy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych 7.07.2016
  Wyświetleń: 1231
 70. Protokół z otwarcia ofert na usługę bankową
  Wyświetleń: 1214
 71. Ogłoszenie na stanowisko akustyk i oświetleniowiecc
  Wyświetleń: 1210
 72. Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu- Modelatornia Opolska – 2 część
  Wyświetleń: 1201
 73. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego
  Wyświetleń: 1196
 74. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 1194
 75. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1194
 76. Zarządzanie projektem i nadzór inwestorski w ramach projektu pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne 21.12.2017
  Wyświetleń: 1192
 77. Zaproszenie do składania ofert 27.10.2017
  Wyświetleń: 1190
 78. Zawiadomienie o wyborze oferty Modelatornia Opolska 1 część
  Wyświetleń: 1189
 79. Protokół z otwarcia ofert Modelatornia Opolska
  Wyświetleń: 1182
 80. Monitory Polskie
  Wyświetleń: 1171
 81. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia Modelatornia Opolska 1 część
  Wyświetleń: 1170
 82. Zawiadomienie o wyborze oferty Montaż windy i platformy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych 28.07.2016
  Wyświetleń: 1163
 83. Wyjaśnienia do SIWZ Modelatornia Opolska
  Wyświetleń: 1157
 84. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1156
 85. Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 1154
 86. Dzienniki Ustaw
  Wyświetleń: 1147
 87. Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ Modelatornia Opolska
  Wyświetleń: 1146
 88. Protokół z otwarcia ofert Montaż windy
  Wyświetleń: 1139
 89. Zarządzanie projektem i nadzór inwestorski w ramach projektu pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne
  Wyświetleń: 1139
 90. Protokół z otwarcia ofert 27.07.2016
  Wyświetleń: 1133
 91. Zawiadomienie o wyborze oferty Modelatornia Opolska cz. 2
  Wyświetleń: 1122
 92. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Winda
  Wyświetleń: 1119
 93. Zawiadomienie o wyborze oferty Nowa jakość Teatru cz. 3
  Wyświetleń: 1118
 94. Protokół z otwarcia ofert Modelatornia część 2
  Wyświetleń: 1117
 95. Wyjaśnienia do SIWZ Montaż windy
  Wyświetleń: 1104
 96. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania
  Wyświetleń: 1101
 97. Protokół z otwarcia ofert 16.11.2016
  Wyświetleń: 1100
 98. Zakup wyposażenia akustycznego i oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu – Światło na sztukę
  Wyświetleń: 1086
 99. Plan zamówień publicznych na 2017 rok
  Wyświetleń: 1082
 100. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 1 z dnia 12.12.2016
  Wyświetleń: 1065
 101. Odpowiedź z dnia 26.11.2016 dot zapytań do SIWZ Modernizacja Dekoratorni - zakup sprzętu i wyposażenia
  Wyświetleń: 1036
 102. Statut Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 1019
 103. Odpowiedź z dnia 29.11.2016 na pytania do SIWZ
  Wyświetleń: 1011
 104. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1 i cz. 2
  Wyświetleń: 998
 105. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 3 z dnia 12.12.2016
  Wyświetleń: 992
 106. Odpowiedź z dnia 28.11.2016 dot. Modernizacji Dekotratorni - zakup sprzętu i wyposażenia
  Wyświetleń: 988
 107. Zakup wyposażenia oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - 2 przetarg
  Wyświetleń: 983
 108. Protokół z otwarcia ofert 2.12.2016
  Wyświetleń: 962
 109. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu części przetargu 6.12.2016
  Wyświetleń: 932
 110. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modelatornia doposażenie
  Wyświetleń: 931
 111. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2 wyposażenie
  Wyświetleń: 910
 112. Protokół z otwarcia ofert 22.09.2017
  Wyświetleń: 898
 113. Protokół z otwarcia ofert 31.08.2017
  Wyświetleń: 824
 114. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 4.10.2017
  Wyświetleń: 807
 115. Plan zamówień publicznych na 2018 rok
  Wyświetleń: 797
 116. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 23.10.2017
  Wyświetleń: 794
 117. Zawiadomienie o wyborze oferty czI 5.09.2017
  Wyświetleń: 782
 118. Konkurs na Zastępcę Dyrektora Filharmonii Opolskiej
  Wyświetleń: 771
 119. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 771
 120. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 20.09.2017
  Wyświetleń: 706
 121. Ogłoszenie 6.07.2018
  Wyświetleń: 684
 122. Ogłoszenie 23.03.2018
  Wyświetleń: 669
 123. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 643
 124. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 618
 125. Ogłoszenie 1
  Wyświetleń: 613
 126. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 599
 127. Zakup wyposażenia dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu – zakup zestawu multimedialnego (projektor, zestaw obiektywów, rama do podwieszania projektora, skrzynia transportowa projektora, skrzynia transportowa do obiektywów, system okablowania)
  Wyświetleń: 599
 128. Zakup wyposażenia akustycznego i oświetleniowego RPO
  Wyświetleń: 540
 129. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Działu Organizacyjno-Administracyjnego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu
  Wyświetleń: 531
 130. Akustyk
  Wyświetleń: 502
 131. Oświetleniowiec
  Wyświetleń: 493
 132. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Wyświetleń: 447
 133. „Remont Domu Aktora w Opolu”
  Wyświetleń: 442
 134. Plan zamówień publicznych na rok 2019
  Wyświetleń: 401
 135. Dostawa wraz z montażem systemu prezentacji wizualnej - tablic informacyjnych w postaci lightboxów i citylightów 23.05.2018
  Wyświetleń: 398
 136. Wyjaśnienia do SIWZ
  Wyświetleń: 396
 137. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 2 z dnia 12.12.2016
  Wyświetleń: 391
 138. Remont Domu Aktora w Opolu - 2 przetarg
  Wyświetleń: 252
 139. Zamówienia publiczne na rok 2018
  Wyświetleń: 247
 140. Zapytanie ofertowe z dnia 12.12.2018
  Wyświetleń: 247
 141. Wyrok KIO
  Wyświetleń: 199
 142. ZAKUP WYPOSAŻENIA NIEZBĘDNEGO DLA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ PRZEZ TEATR IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W OPOLU
  Wyświetleń: 175
 143. Zamówienia publiczne rok 2018
  Wyświetleń: 135
 144. Ochrona danych osobowych (RODO)
  Wyświetleń: 117
 145. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 98
 146. PION KOMUNIKACJI I SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 34
 147. Zapytanie ofertowe- wyburzenie bazy transportu - 11.2019
  Wyświetleń: 2
Metryczka
 • wytworzono:
  22-01-2015
  przez: Aleksandra Demciuch
 • opublikowano:
  22-01-2015 12:18
  przez: Aleksandra Demciuch
 • podmiot udostępniający:
  Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  odwiedzin: 1611
Dane jednostki:

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
45-056 Opole
ul. Plac Teatralny 12
NIP: 7540339881 REGON: 000279717

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 90 82
fax: 77 454 59 42
e-mail: biuro@teatropole.pl
strona www: teatropole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×