Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
556061167222000000000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
360825152740257829025351304437634451505537454169
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
248128302688227223582545286028892580327232062349
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3317161397208120531667171518502352270621382563
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 23529
 2. Zamówienia publiczne do 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 3015
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 2986
 4. Zamówienia Publiczne
  Wyświetleń: 2751
 5. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego
  Wyświetleń: 2217
 6. Dyrekcja Teatru
  Wyświetleń: 1405
 7. Rokowania na sprzedaż nieruchomości położonych w Opolu przy ul. Zakładowej 2.
  Wyświetleń: 1332
 8. Dane teleadresowe, informacje ogólne
  Wyświetleń: 1289
 9. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 1274
 10. Pion Finansowy
  Wyświetleń: 1269
 11. Status prawny
  Wyświetleń: 1264
 12. Regulamin Organizacyjny Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 1255
 13. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 1149
 14. Majątek Teatru
  Wyświetleń: 1146
 15. Samodzielne stanowiska pracy
  Wyświetleń: 1146
 16. Załatwianie spraw w Teatrze
  Wyświetleń: 1139
 17. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1100
 18. Modernizacja systemu ppoż.
  Wyświetleń: 1083
 19. Pion Promocji i Marketingu
  Wyświetleń: 1079
 20. Zamówienia publiczne rok 2016
  Wyświetleń: 1079
 21. Wyniki I naboru Kierownik Promocji i Specjalisty ds. promocji
  Wyświetleń: 1075
 22. Finansowanie działalności
  Wyświetleń: 1060
 23. Zarządzenia
  Wyświetleń: 1056
 24. Pion Artystyczny
  Wyświetleń: 1051
 25. Wyniki końcowe rekrutacji
  Wyświetleń: 1050
 26. Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowa
  Wyświetleń: 1020
 27. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 1003
 28. Kontrole zewnętrzne Teatru
  Wyświetleń: 997
 29. Kierownik Działu Promocji, Marketingu, PR
  Wyświetleń: 979
 30. Protokół z otwarcia ofert
  Wyświetleń: 979
 31. Pion Techniczny
  Wyświetleń: 976
 32. Pion Administracyjny
  Wyświetleń: 965
 33. Pion projektów
  Wyświetleń: 960
 34. Statut Teatru
  Wyświetleń: 960
 35. Rejestry, ewidencje i archiwa
  Wyświetleń: 956
 36. Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - Modelatornia Opolska - 1 część
  Wyświetleń: 949
 37. Wyniki końcowe rekrutacji na stanowisko KSIĘGOWA
  Wyświetleń: 938
 38. Konkurs na dyrektora Teatru z dnia 31.07.2015
  Wyświetleń: 934
 39. Plan kontroli wewnetrznej
  Wyświetleń: 926
 40. Zamówienie publiczne na USŁUGĘ BANKOWĄ DOTYCZĄCĄ UDZIELENIA KREDYTU W RACHUNKU KREDYTOWYM Z LIMITEM ODNAWIALNYMW KWOCIE 1.500.000 ZŁ dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.
  Wyświetleń: 922
 41. Regulamin kontroli zarządczej
  Wyświetleń: 891
 42. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 874
 43. Ogłoszenie na stanowisko INSPICJENT - SUFLER
  Wyświetleń: 868
 44. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 867
 45. Wyniki I naboru na stanowisko KSIĘGOWA
  Wyświetleń: 867
 46. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 853
 47. Młodszy specjalista ds. Marketingu i PR
  Wyświetleń: 852
 48. Dostosowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego do wymogów norm i przepisów przeciwpożarowych w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu – II etap
  Wyświetleń: 828
 49. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Teatru
  Wyświetleń: 828
 50. Zadania Teatru
  Wyświetleń: 804
 51. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 784
 52. Wyjaśnienia do SIWZ
  Wyświetleń: 737
 53. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 717
 54. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modelatornia 2
  Wyświetleń: 713
 55. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim do zadania pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne - w podziale na części
  Wyświetleń: 703
 56. Rejestry aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 699
 57. Internetowy serwis jednostki
  Wyświetleń: 680
 58. Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - Modelatornia Opolska - zakup sprzętu i wyposażenia
  Wyświetleń: 679
 59. Pobierz programy
  Wyświetleń: 675
 60. Stolarz
  Wyświetleń: 668
 61. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Wyświetleń: 668
 62. Monitory Polskie
  Wyświetleń: 663
 63. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Wyświetleń: 640
 64. Formularze ePUAP
  Wyświetleń: 637
 65. Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 633
 66. Protokół z otwarcia ofert na usługę bankową
  Wyświetleń: 633
 67. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia Modelatornia Opolska 1 część
  Wyświetleń: 628
 68. Montaż windy i platformy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 627
 69. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego
  Wyświetleń: 626
 70. Dzienniki Ustaw
  Wyświetleń: 624
 71. Protokół z otwarcia ofert Modelatornia Opolska
  Wyświetleń: 621
 72. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 619
 73. Statut Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 611
 74. Ogłoszenie na stanowisko akustyk i oświetleniowiecc
  Wyświetleń: 606
 75. Zawiadomienie o wyborze oferty Modelatornia Opolska 1 część
  Wyświetleń: 603
 76. Montaż windy i platformy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych 7.07.2016
  Wyświetleń: 602
 77. Wyjaśnienia do SIWZ Modelatornia Opolska
  Wyświetleń: 596
 78. Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu- Modelatornia Opolska – 2 część
  Wyświetleń: 592
 79. Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ Modelatornia Opolska
  Wyświetleń: 588
 80. Protokół z otwarcia ofert 27.07.2016
  Wyświetleń: 567
 81. Zawiadomienie o wyborze oferty Montaż windy i platformy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych 28.07.2016
  Wyświetleń: 533
 82. Protokół z otwarcia ofert Modelatornia część 2
  Wyświetleń: 529
 83. Zawiadomienie o wyborze oferty Modelatornia Opolska cz. 2
  Wyświetleń: 525
 84. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 510
 85. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Winda
  Wyświetleń: 510
 86. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania
  Wyświetleń: 495
 87. Protokół z otwarcia ofert Montaż windy
  Wyświetleń: 485
 88. Wyjaśnienia do SIWZ Montaż windy
  Wyświetleń: 484
 89. Protokół z otwarcia ofert 16.11.2016
  Wyświetleń: 482
 90. Plan zamówień publicznych na 2017 rok
  Wyświetleń: 478
 91. Odpowiedź z dnia 28.11.2016 dot. Modernizacji Dekotratorni - zakup sprzętu i wyposażenia
  Wyświetleń: 445
 92. Zawiadomienie o wyborze oferty Nowa jakość Teatru cz. 3
  Wyświetleń: 442
 93. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 1 z dnia 12.12.2016
  Wyświetleń: 428
 94. Odpowiedź z dnia 26.11.2016 dot zapytań do SIWZ Modernizacja Dekoratorni - zakup sprzętu i wyposażenia
  Wyświetleń: 425
 95. Odpowiedź z dnia 29.11.2016 na pytania do SIWZ
  Wyświetleń: 416
 96. Zakup wyposażenia oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 416
 97. Konkurs na Zastępcę Dyrektora Filharmonii Opolskiej
  Wyświetleń: 415
 98. Protokół z otwarcia ofert 2.12.2016
  Wyświetleń: 403
 99. Specjalista ds. marketingu
  Wyświetleń: 394
 100. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1 i cz. 2
  Wyświetleń: 394
 101. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 3 z dnia 12.12.2016
  Wyświetleń: 386
 102. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modelatornia doposażenie
  Wyświetleń: 382
 103. Zakup wyposażenia akustycznego i oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu – Światło na sztukę
  Wyświetleń: 381
 104. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu części przetargu 6.12.2016
  Wyświetleń: 380
 105. Ogłoszenie 1
  Wyświetleń: 358
 106. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2 wyposażenie
  Wyświetleń: 356
 107. Zaproszenie do składania ofert 27.10.2017
  Wyświetleń: 353
 108. Zarządzanie projektem i nadzór inwestorski w ramach projektu pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne 21.12.2017
  Wyświetleń: 353
 109. Zarządzanie projektem i nadzór inwestorski w ramach projektu pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne
  Wyświetleń: 337
 110. Zakup wyposażenia oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - 2 przetarg
  Wyświetleń: 329
 111. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 326
 112. Aktywny sprzedawca
  Wyświetleń: 322
 113. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 319
 114. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 307
 115. Protokół z otwarcia ofert 22.09.2017
  Wyświetleń: 240
 116. Protokół z otwarcia ofert 31.08.2017
  Wyświetleń: 223
 117. Akustyk
  Wyświetleń: 217
 118. Zawiadomienie o wyborze oferty czI 5.09.2017
  Wyświetleń: 212
 119. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Wyświetleń: 198
 120. Oświetleniowiec
  Wyświetleń: 196
 121. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 20.09.2017
  Wyświetleń: 189
 122. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 4.10.2017
  Wyświetleń: 184
 123. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 23.10.2017
  Wyświetleń: 161
 124. Wyjaśnienia do SIWZ
  Wyświetleń: 124
 125. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 2 z dnia 12.12.2016
  Wyświetleń: 123
 126. Plan zamówień publicznych na 2018 rok
  Wyświetleń: 103
 127. Zamówienia publiczne na rok 2018
  Wyświetleń: 21
Metryczka
 • wytworzono:
  22-01-2015
  przez: Aleksandra Demciuch
 • opublikowano:
  22-01-2015 12:18
  przez: Aleksandra Demciuch
 • podmiot udostępniający:
  Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  odwiedzin: 874
Dane jednostki:

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
45-056 Opole
ul. Plac Teatralny 12
NIP: 7540339881 REGON: 000279717

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 90 82
fax: 77 454 59 42
e-mail: biuro@teatropole.pl
strona www: teatropole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×