Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
634160725180548261278364635358272566000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
556061168955628041234267295350724796529692486583
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
360825152740257829025351304437634451505537454169
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
248128302688227223582545286028892580327232062349
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3317161397208120531667171518502352270621382563
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 37982
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 6554
 3. Zamówienia publiczne do 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 4568
 4. Dane teleadresowe, informacje ogólne
  Wyświetleń: 4457
 5. Zamówienia Publiczne
  Wyświetleń: 3444
 6. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego
  Wyświetleń: 3046
 7. Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne - wykonanie
  Wyświetleń: 3001
 8. Dyrekcja Teatru
  Wyświetleń: 2317
 9. Rokowania na sprzedaż nieruchomości położonych w Opolu przy ul. Zakładowej 2.
  Wyświetleń: 2098
 10. Samodzielne stanowiska pracy
  Wyświetleń: 2044
 11. Regulamin Organizacyjny Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 2023
 12. Status prawny
  Wyświetleń: 1978
 13. Załatwianie spraw w Teatrze
  Wyświetleń: 1905
 14. Zarządzenia
  Wyświetleń: 1876
 15. Pion Finansowy
  Wyświetleń: 1869
 16. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1853
 17. Majątek Teatru
  Wyświetleń: 1843
 18. Wyniki I naboru Kierownik Promocji i Specjalisty ds. promocji
  Wyświetleń: 1769
 19. Statut Teatru
  Wyświetleń: 1766
 20. Finansowanie działalności
  Wyświetleń: 1765
 21. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 1728
 22. Pion Promocji i Marketingu
  Wyświetleń: 1692
 23. Modernizacja systemu ppoż.
  Wyświetleń: 1683
 24. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 1671
 25. Kontrole zewnętrzne Teatru
  Wyświetleń: 1658
 26. Pion Techniczno - Administracyjny
  Wyświetleń: 1628
 27. Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowa
  Wyświetleń: 1625
 28. Pion Artystyczny
  Wyświetleń: 1625
 29. Kierownik Działu Promocji, Marketingu, PR
  Wyświetleń: 1606
 30. Wyniki końcowe rekrutacji
  Wyświetleń: 1604
 31. Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne – wykonanie - SZP-26-1/2019
  Wyświetleń: 1601
 32. Biuro sprzedaży
  Wyświetleń: 1563
 33. Rejestry, ewidencje i archiwa
  Wyświetleń: 1561
 34. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1559
 35. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 1549
 36. Protokół z otwarcia ofert
  Wyświetleń: 1534
 37. Pion projektów
  Wyświetleń: 1523
 38. Zamówienie publiczne na USŁUGĘ BANKOWĄ DOTYCZĄCĄ UDZIELENIA KREDYTU W RACHUNKU KREDYTOWYM Z LIMITEM ODNAWIALNYMW KWOCIE 1.500.000 ZŁ dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.
  Wyświetleń: 1494
 39. Zamówienia publiczne rok 2016
  Wyświetleń: 1488
 40. Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - Modelatornia Opolska - 1 część
  Wyświetleń: 1484
 41. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1472
 42. Ogłoszenie na stanowisko INSPICJENT - SUFLER
  Wyświetleń: 1466
 43. Wyniki końcowe rekrutacji na stanowisko KSIĘGOWA
  Wyświetleń: 1455
 44. Regulamin kontroli zarządczej
  Wyświetleń: 1451
 45. Konkurs na dyrektora Teatru z dnia 31.07.2015
  Wyświetleń: 1438
 46. Plan kontroli wewnetrznej
  Wyświetleń: 1425
 47. Młodszy specjalista ds. Marketingu i PR
  Wyświetleń: 1414
 48. Wyniki I naboru na stanowisko KSIĘGOWA
  Wyświetleń: 1412
 49. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modelatornia 2
  Wyświetleń: 1411
 50. Dostosowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego do wymogów norm i przepisów przeciwpożarowych w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu – II etap
  Wyświetleń: 1379
 51. Wyjaśnienia do SIWZ
  Wyświetleń: 1379
 52. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Teatru
  Wyświetleń: 1376
 53. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1351
 54. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 1347
 55. Zadania Teatru
  Wyświetleń: 1337
 56. Specjalista ds. marketingu
  Wyświetleń: 1334
 57. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim do zadania pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne - w podziale na części
  Wyświetleń: 1320
 58. Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - Modelatornia Opolska - zakup sprzętu i wyposażenia
  Wyświetleń: 1306
 59. Stolarz
  Wyświetleń: 1301
 60. Zakup wyposażenia oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 1233
 61. Internetowy serwis jednostki
  Wyświetleń: 1223
 62. Formularze ePUAP
  Wyświetleń: 1209
 63. Rejestry aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 1206
 64. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1205
 65. Montaż windy i platformy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1195
 66. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Wyświetleń: 1194
 67. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Wyświetleń: 1183
 68. Montaż windy i platformy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych 7.07.2016
  Wyświetleń: 1178
 69. Aktywny sprzedawca
  Wyświetleń: 1174
 70. Ogłoszenie na stanowisko akustyk i oświetleniowiecc
  Wyświetleń: 1162
 71. Protokół z otwarcia ofert na usługę bankową
  Wyświetleń: 1162
 72. Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu- Modelatornia Opolska – 2 część
  Wyświetleń: 1152
 73. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego
  Wyświetleń: 1146
 74. Zawiadomienie o wyborze oferty Modelatornia Opolska 1 część
  Wyświetleń: 1139
 75. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 1137
 76. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1137
 77. Protokół z otwarcia ofert Modelatornia Opolska
  Wyświetleń: 1134
 78. Zarządzanie projektem i nadzór inwestorski w ramach projektu pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne 21.12.2017
  Wyświetleń: 1127
 79. Monitory Polskie
  Wyświetleń: 1126
 80. Zaproszenie do składania ofert 27.10.2017
  Wyświetleń: 1126
 81. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia Modelatornia Opolska 1 część
  Wyświetleń: 1115
 82. Zawiadomienie o wyborze oferty Montaż windy i platformy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych 28.07.2016
  Wyświetleń: 1109
 83. Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 1108
 84. Wyjaśnienia do SIWZ Modelatornia Opolska
  Wyświetleń: 1108
 85. Dzienniki Ustaw
  Wyświetleń: 1103
 86. Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ Modelatornia Opolska
  Wyświetleń: 1094
 87. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1086
 88. Protokół z otwarcia ofert 27.07.2016
  Wyświetleń: 1084
 89. Protokół z otwarcia ofert Montaż windy
  Wyświetleń: 1082
 90. Zawiadomienie o wyborze oferty Modelatornia Opolska cz. 2
  Wyświetleń: 1076
 91. Protokół z otwarcia ofert Modelatornia część 2
  Wyświetleń: 1067
 92. Zarządzanie projektem i nadzór inwestorski w ramach projektu pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne
  Wyświetleń: 1063
 93. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Winda
  Wyświetleń: 1061
 94. Wyjaśnienia do SIWZ Montaż windy
  Wyświetleń: 1048
 95. Zawiadomienie o wyborze oferty Nowa jakość Teatru cz. 3
  Wyświetleń: 1047
 96. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania
  Wyświetleń: 1042
 97. Protokół z otwarcia ofert 16.11.2016
  Wyświetleń: 1040
 98. Zakup wyposażenia akustycznego i oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu – Światło na sztukę
  Wyświetleń: 1039
 99. Plan zamówień publicznych na 2017 rok
  Wyświetleń: 1029
 100. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 1 z dnia 12.12.2016
  Wyświetleń: 1003
 101. Statut Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 988
 102. Odpowiedź z dnia 26.11.2016 dot zapytań do SIWZ Modernizacja Dekoratorni - zakup sprzętu i wyposażenia
  Wyświetleń: 987
 103. Odpowiedź z dnia 29.11.2016 na pytania do SIWZ
  Wyświetleń: 961
 104. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 3 z dnia 12.12.2016
  Wyświetleń: 944
 105. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1 i cz. 2
  Wyświetleń: 943
 106. Odpowiedź z dnia 28.11.2016 dot. Modernizacji Dekotratorni - zakup sprzętu i wyposażenia
  Wyświetleń: 935
 107. Zakup wyposażenia oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - 2 przetarg
  Wyświetleń: 934
 108. Protokół z otwarcia ofert 2.12.2016
  Wyświetleń: 917
 109. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu części przetargu 6.12.2016
  Wyświetleń: 888
 110. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modelatornia doposażenie
  Wyświetleń: 882
 111. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2 wyposażenie
  Wyświetleń: 860
 112. Protokół z otwarcia ofert 22.09.2017
  Wyświetleń: 836
 113. Protokół z otwarcia ofert 31.08.2017
  Wyświetleń: 780
 114. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 4.10.2017
  Wyświetleń: 754
 115. Plan zamówień publicznych na 2018 rok
  Wyświetleń: 745
 116. Zawiadomienie o wyborze oferty czI 5.09.2017
  Wyświetleń: 742
 117. Konkurs na Zastępcę Dyrektora Filharmonii Opolskiej
  Wyświetleń: 738
 118. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 23.10.2017
  Wyświetleń: 737
 119. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 733
 120. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 20.09.2017
  Wyświetleń: 664
 121. Ogłoszenie 6.07.2018
  Wyświetleń: 635
 122. Ogłoszenie 23.03.2018
  Wyświetleń: 615
 123. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 610
 124. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 591
 125. Ogłoszenie 1
  Wyświetleń: 588
 126. Zakup wyposażenia dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu – zakup zestawu multimedialnego (projektor, zestaw obiektywów, rama do podwieszania projektora, skrzynia transportowa projektora, skrzynia transportowa do obiektywów, system okablowania)
  Wyświetleń: 545
 127. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 534
 128. Zakup wyposażenia akustycznego i oświetleniowego RPO
  Wyświetleń: 489
 129. Akustyk
  Wyświetleń: 475
 130. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Działu Organizacyjno-Administracyjnego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu
  Wyświetleń: 467
 131. Oświetleniowiec
  Wyświetleń: 467
 132. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Wyświetleń: 425
 133. Wyjaśnienia do SIWZ
  Wyświetleń: 371
 134. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 2 z dnia 12.12.2016
  Wyświetleń: 365
 135. Dostawa wraz z montażem systemu prezentacji wizualnej - tablic informacyjnych w postaci lightboxów i citylightów 23.05.2018
  Wyświetleń: 352
 136. Plan zamówień publicznych na rok 2019
  Wyświetleń: 345
 137. „Remont Domu Aktora w Opolu”
  Wyświetleń: 343
 138. Zamówienia publiczne na rok 2018
  Wyświetleń: 222
 139. Zapytanie ofertowe z dnia 12.12.2018
  Wyświetleń: 208
 140. Remont Domu Aktora w Opolu - 2 przetarg
  Wyświetleń: 187
 141. Wyrok KIO
  Wyświetleń: 144
 142. ZAKUP WYPOSAŻENIA NIEZBĘDNEGO DLA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ PRZEZ TEATR IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W OPOLU
  Wyświetleń: 126
 143. Zamówienia publiczne rok 2018
  Wyświetleń: 118
 144. Ochrona danych osobowych (RODO)
  Wyświetleń: 78
Metryczka
 • wytworzono:
  22-01-2015
  przez: Aleksandra Demciuch
 • opublikowano:
  22-01-2015 12:18
  przez: Aleksandra Demciuch
 • podmiot udostępniający:
  Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  odwiedzin: 1559
Dane jednostki:

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
45-056 Opole
ul. Plac Teatralny 12
NIP: 7540339881 REGON: 000279717

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 90 82
fax: 77 454 59 42
e-mail: biuro@teatropole.pl
strona www: teatropole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×