Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
634160725180548240280000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
556061168955628041234267295350724796529692486583
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
360825152740257829025351304437634451505537454169
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
248128302688227223582545286028892580327232062349
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3317161397208120531667171518502352270621382563
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 34205
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 5241
 3. Zamówienia publiczne do 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 4246
 4. Dane teleadresowe, informacje ogólne
  Wyświetleń: 3635
 5. Zamówienia Publiczne
  Wyświetleń: 3292
 6. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego
  Wyświetleń: 2858
 7. Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne - wykonanie
  Wyświetleń: 2719
 8. Dyrekcja Teatru
  Wyświetleń: 2106
 9. Rokowania na sprzedaż nieruchomości położonych w Opolu przy ul. Zakładowej 2.
  Wyświetleń: 1951
 10. Regulamin Organizacyjny Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 1849
 11. Status prawny
  Wyświetleń: 1841
 12. Samodzielne stanowiska pracy
  Wyświetleń: 1835
 13. Pion Finansowy
  Wyświetleń: 1771
 14. Załatwianie spraw w Teatrze
  Wyświetleń: 1735
 15. Majątek Teatru
  Wyświetleń: 1699
 16. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1689
 17. Zarządzenia
  Wyświetleń: 1684
 18. Wyniki I naboru Kierownik Promocji i Specjalisty ds. promocji
  Wyświetleń: 1622
 19. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 1617
 20. Finansowanie działalności
  Wyświetleń: 1610
 21. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 1592
 22. Statut Teatru
  Wyświetleń: 1576
 23. Pion Promocji i Marketingu
  Wyświetleń: 1559
 24. Kontrole zewnętrzne Teatru
  Wyświetleń: 1531
 25. Modernizacja systemu ppoż.
  Wyświetleń: 1524
 26. Pion Artystyczny
  Wyświetleń: 1490
 27. Pion Techniczno - Administracyjny
  Wyświetleń: 1486
 28. Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowa
  Wyświetleń: 1476
 29. Wyniki końcowe rekrutacji
  Wyświetleń: 1475
 30. Kierownik Działu Promocji, Marketingu, PR
  Wyświetleń: 1457
 31. Biuro sprzedaży
  Wyświetleń: 1442
 32. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 1431
 33. Rejestry, ewidencje i archiwa
  Wyświetleń: 1428
 34. Protokół z otwarcia ofert
  Wyświetleń: 1418
 35. Zamówienia publiczne rok 2016
  Wyświetleń: 1410
 36. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1399
 37. Pion projektów
  Wyświetleń: 1394
 38. Zamówienie publiczne na USŁUGĘ BANKOWĄ DOTYCZĄCĄ UDZIELENIA KREDYTU W RACHUNKU KREDYTOWYM Z LIMITEM ODNAWIALNYMW KWOCIE 1.500.000 ZŁ dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.
  Wyświetleń: 1367
 39. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1354
 40. Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - Modelatornia Opolska - 1 część
  Wyświetleń: 1350
 41. Wyniki końcowe rekrutacji na stanowisko KSIĘGOWA
  Wyświetleń: 1344
 42. Ogłoszenie na stanowisko INSPICJENT - SUFLER
  Wyświetleń: 1330
 43. Regulamin kontroli zarządczej
  Wyświetleń: 1327
 44. Plan kontroli wewnetrznej
  Wyświetleń: 1324
 45. Konkurs na dyrektora Teatru z dnia 31.07.2015
  Wyświetleń: 1323
 46. Młodszy specjalista ds. Marketingu i PR
  Wyświetleń: 1293
 47. Wyniki I naboru na stanowisko KSIĘGOWA
  Wyświetleń: 1286
 48. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 1242
 49. Dostosowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego do wymogów norm i przepisów przeciwpożarowych w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu – II etap
  Wyświetleń: 1240
 50. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modelatornia 2
  Wyświetleń: 1240
 51. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Teatru
  Wyświetleń: 1238
 52. Wyjaśnienia do SIWZ
  Wyświetleń: 1227
 53. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1223
 54. Zadania Teatru
  Wyświetleń: 1215
 55. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim do zadania pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne - w podziale na części
  Wyświetleń: 1174
 56. Stolarz
  Wyświetleń: 1162
 57. Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - Modelatornia Opolska - zakup sprzętu i wyposażenia
  Wyświetleń: 1149
 58. Specjalista ds. marketingu
  Wyświetleń: 1139
 59. Internetowy serwis jednostki
  Wyświetleń: 1102
 60. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1096
 61. Rejestry aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 1096
 62. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Wyświetleń: 1078
 63. Formularze ePUAP
  Wyświetleń: 1065
 64. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Wyświetleń: 1062
 65. Protokół z otwarcia ofert na usługę bankową
  Wyświetleń: 1050
 66. Ogłoszenie na stanowisko akustyk i oświetleniowiecc
  Wyświetleń: 1046
 67. Montaż windy i platformy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1042
 68. Zakup wyposażenia oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 1042
 69. Monitory Polskie
  Wyświetleń: 1036
 70. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego
  Wyświetleń: 1030
 71. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 1027
 72. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1021
 73. Montaż windy i platformy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych 7.07.2016
  Wyświetleń: 1020
 74. Zawiadomienie o wyborze oferty Modelatornia Opolska 1 część
  Wyświetleń: 1018
 75. Protokół z otwarcia ofert Modelatornia Opolska
  Wyświetleń: 1017
 76. Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu- Modelatornia Opolska – 2 część
  Wyświetleń: 1010
 77. Dzienniki Ustaw
  Wyświetleń: 1001
 78. Aktywny sprzedawca
  Wyświetleń: 997
 79. Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 996
 80. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia Modelatornia Opolska 1 część
  Wyświetleń: 995
 81. Wyjaśnienia do SIWZ Modelatornia Opolska
  Wyświetleń: 991
 82. Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ Modelatornia Opolska
  Wyświetleń: 983
 83. Zawiadomienie o wyborze oferty Montaż windy i platformy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych 28.07.2016
  Wyświetleń: 978
 84. Zaproszenie do składania ofert 27.10.2017
  Wyświetleń: 977
 85. Protokół z otwarcia ofert 27.07.2016
  Wyświetleń: 975
 86. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 955
 87. Zawiadomienie o wyborze oferty Modelatornia Opolska cz. 2
  Wyświetleń: 955
 88. Zarządzanie projektem i nadzór inwestorski w ramach projektu pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne 21.12.2017
  Wyświetleń: 951
 89. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Winda
  Wyświetleń: 933
 90. Protokół z otwarcia ofert Modelatornia część 2
  Wyświetleń: 933
 91. Protokół z otwarcia ofert Montaż windy
  Wyświetleń: 924
 92. Statut Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 920
 93. Wyjaśnienia do SIWZ Montaż windy
  Wyświetleń: 920
 94. Protokół z otwarcia ofert 16.11.2016
  Wyświetleń: 915
 95. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania
  Wyświetleń: 898
 96. Zawiadomienie o wyborze oferty Nowa jakość Teatru cz. 3
  Wyświetleń: 895
 97. Zakup wyposażenia akustycznego i oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu – Światło na sztukę
  Wyświetleń: 889
 98. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 1 z dnia 12.12.2016
  Wyświetleń: 885
 99. Plan zamówień publicznych na 2017 rok
  Wyświetleń: 885
 100. Zarządzanie projektem i nadzór inwestorski w ramach projektu pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne
  Wyświetleń: 883
 101. Odpowiedź z dnia 26.11.2016 dot zapytań do SIWZ Modernizacja Dekoratorni - zakup sprzętu i wyposażenia
  Wyświetleń: 873
 102. Odpowiedź z dnia 29.11.2016 na pytania do SIWZ
  Wyświetleń: 842
 103. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 3 z dnia 12.12.2016
  Wyświetleń: 822
 104. Odpowiedź z dnia 28.11.2016 dot. Modernizacji Dekotratorni - zakup sprzętu i wyposażenia
  Wyświetleń: 812
 105. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1 i cz. 2
  Wyświetleń: 811
 106. Protokół z otwarcia ofert 2.12.2016
  Wyświetleń: 809
 107. Zakup wyposażenia oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - 2 przetarg
  Wyświetleń: 805
 108. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modelatornia doposażenie
  Wyświetleń: 780
 109. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu części przetargu 6.12.2016
  Wyświetleń: 763
 110. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2 wyposażenie
  Wyświetleń: 743
 111. Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne – wykonanie - SZP-26-1/2019
  Wyświetleń: 736
 112. Protokół z otwarcia ofert 22.09.2017
  Wyświetleń: 702
 113. Konkurs na Zastępcę Dyrektora Filharmonii Opolskiej
  Wyświetleń: 677
 114. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 674
 115. Protokół z otwarcia ofert 31.08.2017
  Wyświetleń: 648
 116. Plan zamówień publicznych na 2018 rok
  Wyświetleń: 638
 117. Zawiadomienie o wyborze oferty czI 5.09.2017
  Wyświetleń: 626
 118. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 23.10.2017
  Wyświetleń: 608
 119. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 4.10.2017
  Wyświetleń: 608
 120. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 20.09.2017
  Wyświetleń: 557
 121. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 544
 122. Ogłoszenie 1
  Wyświetleń: 533
 123. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 530
 124. Ogłoszenie 6.07.2018
  Wyświetleń: 489
 125. Ogłoszenie 23.03.2018
  Wyświetleń: 477
 126. Zakup wyposażenia dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu – zakup zestawu multimedialnego (projektor, zestaw obiektywów, rama do podwieszania projektora, skrzynia transportowa projektora, skrzynia transportowa do obiektywów, system okablowania)
  Wyświetleń: 411
 127. Akustyk
  Wyświetleń: 409
 128. Oświetleniowiec
  Wyświetleń: 392
 129. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 380
 130. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Wyświetleń: 379
 131. Zakup wyposażenia akustycznego i oświetleniowego RPO
  Wyświetleń: 350
 132. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Działu Organizacyjno-Administracyjnego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu
  Wyświetleń: 338
 133. Wyjaśnienia do SIWZ
  Wyświetleń: 319
 134. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 2 z dnia 12.12.2016
  Wyświetleń: 313
 135. Dostawa wraz z montażem systemu prezentacji wizualnej - tablic informacyjnych w postaci lightboxów i citylightów 23.05.2018
  Wyświetleń: 260
 136. Zamówienia publiczne na rok 2018
  Wyświetleń: 180
 137. Plan zamówień publicznych na rok 2019
  Wyświetleń: 150
 138. Zapytanie ofertowe z dnia 12.12.2018
  Wyświetleń: 120
 139. Zamówienia publiczne rok 2018
  Wyświetleń: 82
 140. Wyrok KIO
  Wyświetleń: 31
Metryczka
 • wytworzono:
  22-01-2015
  przez: Aleksandra Demciuch
 • opublikowano:
  22-01-2015 12:18
  przez: Aleksandra Demciuch
 • podmiot udostępniający:
  Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  odwiedzin: 1399
Dane jednostki:

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
45-056 Opole
ul. Plac Teatralny 12
NIP: 7540339881 REGON: 000279717

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 90 82
fax: 77 454 59 42
e-mail: biuro@teatropole.pl
strona www: teatropole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×