Przejdź do treści strony WCAG

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
60926313436057235664526000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
634160725180548261278364635358274468732039027153
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
556061168955628041234267295350724796529692486583
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
360825152740257829025351304437634451505537454169
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
248128302688227223582545286028892580327232062349
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3317161397208120531667171518502352270621382563
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 45230
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 9216
 3. Zamówienia publiczne do 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 5238
 4. Dane teleadresowe, informacje ogólne
  Wyświetleń: 5024
 5. Zamówienia Publiczne
  Wyświetleń: 3722
 6. Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne - wykonanie
  Wyświetleń: 3370
 7. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego
  Wyświetleń: 3303
 8. Dyrekcja Teatru
  Wyświetleń: 2721
 9. Samodzielne stanowiska pracy
  Wyświetleń: 2534
 10. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 2483
 11. Regulamin Organizacyjny Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 2466
 12. Majątek Teatru
  Wyświetleń: 2380
 13. Rokowania na sprzedaż nieruchomości położonych w Opolu przy ul. Zakładowej 2.
  Wyświetleń: 2344
 14. Status prawny
  Wyświetleń: 2228
 15. Zarządzenia
  Wyświetleń: 2218
 16. Załatwianie spraw w Teatrze
  Wyświetleń: 2178
 17. Pion Finansowy
  Wyświetleń: 2172
 18. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2155
 19. Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne – wykonanie - SZP-26-1/2019
  Wyświetleń: 2153
 20. Statut Teatru
  Wyświetleń: 2117
 21. PION ADMINISTRACYJNY
  Wyświetleń: 2079
 22. Finansowanie działalności
  Wyświetleń: 2048
 23. Wyniki I naboru Kierownik Promocji i Specjalisty ds. promocji
  Wyświetleń: 2036
 24. Pion Produkcji
  Wyświetleń: 2002
 25. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 1974
 26. Modernizacja systemu ppoż.
  Wyświetleń: 1963
 27. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 1930
 28. Kierownik Działu Promocji, Marketingu, PR
  Wyświetleń: 1898
 29. Kontrole zewnętrzne Teatru
  Wyświetleń: 1894
 30. Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowa
  Wyświetleń: 1874
 31. Pion Artystyczny
  Wyświetleń: 1874
 32. Pion projektów
  Wyświetleń: 1862
 33. PION EKSPLOATACJI
  Wyświetleń: 1855
 34. Wyniki końcowe rekrutacji
  Wyświetleń: 1840
 35. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim do zadania pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne - w podziale na części
  Wyświetleń: 1820
 36. Rejestry, ewidencje i archiwa
  Wyświetleń: 1812
 37. Zakup wyposażenia oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 1810
 38. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1798
 39. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modelatornia 2
  Wyświetleń: 1788
 40. Protokół z otwarcia ofert
  Wyświetleń: 1787
 41. Ogłoszenie na stanowisko INSPICJENT - SUFLER
  Wyświetleń: 1781
 42. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1745
 43. Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - Modelatornia Opolska - 1 część
  Wyświetleń: 1741
 44. Zamówienie publiczne na USŁUGĘ BANKOWĄ DOTYCZĄCĄ UDZIELENIA KREDYTU W RACHUNKU KREDYTOWYM Z LIMITEM ODNAWIALNYMW KWOCIE 1.500.000 ZŁ dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.
  Wyświetleń: 1724
 45. Regulamin kontroli zarządczej
  Wyświetleń: 1675
 46. Wyniki końcowe rekrutacji na stanowisko KSIĘGOWA
  Wyświetleń: 1675
 47. Wyjaśnienia do SIWZ
  Wyświetleń: 1667
 48. Specjalista ds. marketingu
  Wyświetleń: 1662
 49. Konkurs na dyrektora Teatru z dnia 31.07.2015
  Wyświetleń: 1660
 50. Wyniki I naboru na stanowisko KSIĘGOWA
  Wyświetleń: 1651
 51. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Teatru
  Wyświetleń: 1649
 52. Młodszy specjalista ds. Marketingu i PR
  Wyświetleń: 1641
 53. Zamówienia publiczne rok 2016
  Wyświetleń: 1638
 54. Dostosowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego do wymogów norm i przepisów przeciwpożarowych w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu – II etap
  Wyświetleń: 1630
 55. Plan kontroli wewnetrznej
  Wyświetleń: 1629
 56. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1590
 57. Zadania Teatru
  Wyświetleń: 1587
 58. Stolarz
  Wyświetleń: 1561
 59. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 1557
 60. Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - Modelatornia Opolska - zakup sprzętu i wyposażenia
  Wyświetleń: 1557
 61. Aktywny sprzedawca
  Wyświetleń: 1485
 62. Montaż windy i platformy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1480
 63. Internetowy serwis jednostki
  Wyświetleń: 1475
 64. Formularze ePUAP
  Wyświetleń: 1472
 65. Montaż windy i platformy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych 7.07.2016
  Wyświetleń: 1463
 66. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Wyświetleń: 1430
 67. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Wyświetleń: 1429
 68. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1425
 69. Zarządzanie projektem i nadzór inwestorski w ramach projektu pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne 21.12.2017
  Wyświetleń: 1419
 70. Rejestry aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 1417
 71. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1413
 72. Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu- Modelatornia Opolska – 2 część
  Wyświetleń: 1402
 73. Protokół z otwarcia ofert na usługę bankową
  Wyświetleń: 1397
 74. Ogłoszenie na stanowisko akustyk i oświetleniowiecc
  Wyświetleń: 1395
 75. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia Modelatornia Opolska 1 część
  Wyświetleń: 1390
 76. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 1378
 77. Zawiadomienie o wyborze oferty Modelatornia Opolska 1 część
  Wyświetleń: 1376
 78. Protokół z otwarcia ofert Modelatornia Opolska
  Wyświetleń: 1375
 79. Protokół z otwarcia ofert Montaż windy
  Wyświetleń: 1372
 80. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego
  Wyświetleń: 1369
 81. Zaproszenie do składania ofert 27.10.2017
  Wyświetleń: 1368
 82. Zawiadomienie o wyborze oferty Montaż windy i platformy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych 28.07.2016
  Wyświetleń: 1366
 83. Zarządzanie projektem i nadzór inwestorski w ramach projektu pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne
  Wyświetleń: 1364
 84. Monitory Polskie
  Wyświetleń: 1345
 85. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1344
 86. Dzienniki Ustaw
  Wyświetleń: 1341
 87. Wyjaśnienia do SIWZ Modelatornia Opolska
  Wyświetleń: 1337
 88. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania
  Wyświetleń: 1331
 89. Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ Modelatornia Opolska
  Wyświetleń: 1324
 90. Zawiadomienie o wyborze oferty Nowa jakość Teatru cz. 3
  Wyświetleń: 1324
 91. Protokół z otwarcia ofert 27.07.2016
  Wyświetleń: 1321
 92. Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 1310
 93. Zawiadomienie o wyborze oferty Modelatornia Opolska cz. 2
  Wyświetleń: 1306
 94. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Winda
  Wyświetleń: 1303
 95. Protokół z otwarcia ofert Modelatornia część 2
  Wyświetleń: 1302
 96. Wyjaśnienia do SIWZ Montaż windy
  Wyświetleń: 1292
 97. Plan zamówień publicznych na 2017 rok
  Wyświetleń: 1291
 98. Zakup wyposażenia akustycznego i oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu – Światło na sztukę
  Wyświetleń: 1290
 99. Protokół z otwarcia ofert 16.11.2016
  Wyświetleń: 1288
 100. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 1 z dnia 12.12.2016
  Wyświetleń: 1276
 101. Odpowiedź z dnia 26.11.2016 dot zapytań do SIWZ Modernizacja Dekoratorni - zakup sprzętu i wyposażenia
  Wyświetleń: 1215
 102. Odpowiedź z dnia 29.11.2016 na pytania do SIWZ
  Wyświetleń: 1195
 103. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1 i cz. 2
  Wyświetleń: 1188
 104. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 3 z dnia 12.12.2016
  Wyświetleń: 1177
 105. Zakup wyposażenia oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - 2 przetarg
  Wyświetleń: 1172
 106. Odpowiedź z dnia 28.11.2016 dot. Modernizacji Dekotratorni - zakup sprzętu i wyposażenia
  Wyświetleń: 1171
 107. Protokół z otwarcia ofert 2.12.2016
  Wyświetleń: 1139
 108. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu części przetargu 6.12.2016
  Wyświetleń: 1119
 109. Statut Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 1118
 110. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modelatornia doposażenie
  Wyświetleń: 1113
 111. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2 wyposażenie
  Wyświetleń: 1096
 112. Protokół z otwarcia ofert 22.09.2017
  Wyświetleń: 1073
 113. Protokół z otwarcia ofert 31.08.2017
  Wyświetleń: 1002
 114. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 4.10.2017
  Wyświetleń: 993
 115. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 23.10.2017
  Wyświetleń: 979
 116. Plan zamówień publicznych na 2018 rok
  Wyświetleń: 972
 117. Zawiadomienie o wyborze oferty czI 5.09.2017
  Wyświetleń: 934
 118. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 915
 119. Ogłoszenie 6.07.2018
  Wyświetleń: 869
 120. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 20.09.2017
  Wyświetleń: 867
 121. Ogłoszenie 23.03.2018
  Wyświetleń: 865
 122. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 854
 123. Konkurs na Zastępcę Dyrektora Filharmonii Opolskiej
  Wyświetleń: 852
 124. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Działu Organizacyjno-Administracyjnego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu
  Wyświetleń: 805
 125. Zakup wyposażenia dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu – zakup zestawu multimedialnego (projektor, zestaw obiektywów, rama do podwieszania projektora, skrzynia transportowa projektora, skrzynia transportowa do obiektywów, system okablowania)
  Wyświetleń: 805
 126. „Remont Domu Aktora w Opolu”
  Wyświetleń: 747
 127. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 745
 128. Zakup wyposażenia akustycznego i oświetleniowego RPO
  Wyświetleń: 744
 129. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 719
 130. Ogłoszenie 1
  Wyświetleń: 706
 131. Plan zamówień publicznych na rok 2019
  Wyświetleń: 648
 132. Akustyk
  Wyświetleń: 623
 133. Oświetleniowiec
  Wyświetleń: 598
 134. Dostawa wraz z montażem systemu prezentacji wizualnej - tablic informacyjnych w postaci lightboxów i citylightów 23.05.2018
  Wyświetleń: 570
 135. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Wyświetleń: 532
 136. Wyjaśnienia do SIWZ
  Wyświetleń: 494
 137. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 2 z dnia 12.12.2016
  Wyświetleń: 478
 138. Remont Domu Aktora w Opolu - 2 przetarg
  Wyświetleń: 447
 139. Zapytanie ofertowe z dnia 12.12.2018
  Wyświetleń: 395
 140. Wyrok KIO
  Wyświetleń: 393
 141. ZAKUP WYPOSAŻENIA NIEZBĘDNEGO DLA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ PRZEZ TEATR IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W OPOLU
  Wyświetleń: 337
 142. Zamówienia publiczne na rok 2018
  Wyświetleń: 326
 143. Ochrona danych osobowych (RODO)
  Wyświetleń: 273
 144. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 270
 145. Zapytanie ofertowe- wyburzenie bazy transportu - 11.2019
  Wyświetleń: 242
 146. Zamówienia publiczne rok 2018
  Wyświetleń: 224
 147. PION KOMUNIKACJI I SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 173
 148. Plan zamówień publicznych na rok 2020
  Wyświetleń: 38