Przejdź do treści strony WCAG

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
609263134360572356646436761320330000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
634160725180548261278364635358274468732039027153
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
556061168955628041234267295350724796529692486583
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
360825152740257829025351304437634451505537454169
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
248128302688227223582545286028892580327232062349
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3317161397208120531667171518502352270621382563
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 47016
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 9833
 3. Zamówienia publiczne do 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 5390
 4. Dane teleadresowe, informacje ogólne
  Wyświetleń: 5128
 5. Zamówienia Publiczne
  Wyświetleń: 3840
 6. Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne - wykonanie
  Wyświetleń: 3485
 7. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego
  Wyświetleń: 3370
 8. Dyrekcja Teatru
  Wyświetleń: 2850
 9. Samodzielne stanowiska pracy
  Wyświetleń: 2655
 10. Regulamin Organizacyjny Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 2563
 11. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 2562
 12. Majątek Teatru
  Wyświetleń: 2509
 13. Rokowania na sprzedaż nieruchomości położonych w Opolu przy ul. Zakładowej 2.
  Wyświetleń: 2431
 14. Zarządzenia
  Wyświetleń: 2378
 15. Status prawny
  Wyświetleń: 2353
 16. Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne – wykonanie - SZP-26-1/2019
  Wyświetleń: 2308
 17. Pion Finansowy
  Wyświetleń: 2291
 18. Statut Teatru
  Wyświetleń: 2265
 19. Załatwianie spraw w Teatrze
  Wyświetleń: 2264
 20. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2239
 21. PION ADMINISTRACYJNY
  Wyświetleń: 2186
 22. Finansowanie działalności
  Wyświetleń: 2155
 23. Pion Produkcji
  Wyświetleń: 2139
 24. Wyniki I naboru Kierownik Promocji i Specjalisty ds. promocji
  Wyświetleń: 2104
 25. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 2070
 26. Modernizacja systemu ppoż.
  Wyświetleń: 2048
 27. Pion projektów
  Wyświetleń: 2009
 28. Pion Artystyczny
  Wyświetleń: 1989
 29. Kontrole zewnętrzne Teatru
  Wyświetleń: 1964
 30. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 1961
 31. PION EKSPLOATACJI
  Wyświetleń: 1959
 32. Kierownik Działu Promocji, Marketingu, PR
  Wyświetleń: 1953
 33. Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowa
  Wyświetleń: 1951
 34. Wyniki końcowe rekrutacji
  Wyświetleń: 1913
 35. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim do zadania pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne - w podziale na części
  Wyświetleń: 1912
 36. Zakup wyposażenia oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 1895
 37. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1890
 38. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modelatornia 2
  Wyświetleń: 1883
 39. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1875
 40. Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - Modelatornia Opolska - zakup sprzętu i wyposażenia
  Wyświetleń: 1874
 41. Rejestry, ewidencje i archiwa
  Wyświetleń: 1874
 42. Protokół z otwarcia ofert
  Wyświetleń: 1866
 43. Ogłoszenie na stanowisko INSPICJENT - SUFLER
  Wyświetleń: 1862
 44. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Winda
  Wyświetleń: 1862
 45. Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - Modelatornia Opolska - 1 część
  Wyświetleń: 1822
 46. Zamówienie publiczne na USŁUGĘ BANKOWĄ DOTYCZĄCĄ UDZIELENIA KREDYTU W RACHUNKU KREDYTOWYM Z LIMITEM ODNAWIALNYMW KWOCIE 1.500.000 ZŁ dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.
  Wyświetleń: 1818
 47. Wyjaśnienia do SIWZ
  Wyświetleń: 1766
 48. Specjalista ds. marketingu
  Wyświetleń: 1739
 49. Stolarz
  Wyświetleń: 1739
 50. Regulamin kontroli zarządczej
  Wyświetleń: 1738
 51. Wyniki końcowe rekrutacji na stanowisko KSIĘGOWA
  Wyświetleń: 1734
 52. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Teatru
  Wyświetleń: 1731
 53. Wyniki I naboru na stanowisko KSIĘGOWA
  Wyświetleń: 1726
 54. Konkurs na dyrektora Teatru z dnia 31.07.2015
  Wyświetleń: 1725
 55. Dostosowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego do wymogów norm i przepisów przeciwpożarowych w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu – II etap
  Wyświetleń: 1720
 56. Zadania Teatru
  Wyświetleń: 1714
 57. Młodszy specjalista ds. Marketingu i PR
  Wyświetleń: 1709
 58. Plan kontroli wewnetrznej
  Wyświetleń: 1698
 59. Zamówienia publiczne rok 2016
  Wyświetleń: 1673
 60. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 1672
 61. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1669
 62. Formularze ePUAP
  Wyświetleń: 1584
 63. Montaż windy i platformy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1568
 64. Montaż windy i platformy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych 7.07.2016
  Wyświetleń: 1562
 65. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1556
 66. Aktywny sprzedawca
  Wyświetleń: 1554
 67. Internetowy serwis jednostki
  Wyświetleń: 1553
 68. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1 i cz. 2
  Wyświetleń: 1520
 69. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Wyświetleń: 1516
 70. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Wyświetleń: 1504
 71. Rejestry aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 1488
 72. Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu- Modelatornia Opolska – 2 część
  Wyświetleń: 1487
 73. Zarządzanie projektem i nadzór inwestorski w ramach projektu pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne 21.12.2017
  Wyświetleń: 1480
 74. Ogłoszenie na stanowisko akustyk i oświetleniowiecc
  Wyświetleń: 1474
 75. Protokół z otwarcia ofert na usługę bankową
  Wyświetleń: 1472
 76. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia Modelatornia Opolska 1 część
  Wyświetleń: 1472
 77. Monitory Polskie
  Wyświetleń: 1469
 78. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1459
 79. Protokół z otwarcia ofert Modelatornia Opolska
  Wyświetleń: 1456
 80. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 1452
 81. Zawiadomienie o wyborze oferty Montaż windy i platformy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych 28.07.2016
  Wyświetleń: 1450
 82. Protokół z otwarcia ofert Montaż windy
  Wyświetleń: 1448
 83. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego
  Wyświetleń: 1446
 84. Zawiadomienie o wyborze oferty Modelatornia Opolska 1 część
  Wyświetleń: 1446
 85. Dzienniki Ustaw
  Wyświetleń: 1436
 86. Zarządzanie projektem i nadzór inwestorski w ramach projektu pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne
  Wyświetleń: 1435
 87. Zaproszenie do składania ofert 27.10.2017
  Wyświetleń: 1434
 88. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1427
 89. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania
  Wyświetleń: 1411
 90. Wyjaśnienia do SIWZ Modelatornia Opolska
  Wyświetleń: 1408
 91. Zawiadomienie o wyborze oferty Nowa jakość Teatru cz. 3
  Wyświetleń: 1405
 92. Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ Modelatornia Opolska
  Wyświetleń: 1401
 93. Protokół z otwarcia ofert 27.07.2016
  Wyświetleń: 1391
 94. Zawiadomienie o wyborze oferty Modelatornia Opolska cz. 2
  Wyświetleń: 1386
 95. Protokół z otwarcia ofert Modelatornia część 2
  Wyświetleń: 1377
 96. Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 1368
 97. Wyjaśnienia do SIWZ Montaż windy
  Wyświetleń: 1368
 98. Plan zamówień publicznych na 2017 rok
  Wyświetleń: 1366
 99. Protokół z otwarcia ofert 16.11.2016
  Wyświetleń: 1362
 100. Zakup wyposażenia akustycznego i oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu – Światło na sztukę
  Wyświetleń: 1357
 101. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 1 z dnia 12.12.2016
  Wyświetleń: 1354
 102. Odpowiedź z dnia 26.11.2016 dot zapytań do SIWZ Modernizacja Dekoratorni - zakup sprzętu i wyposażenia
  Wyświetleń: 1288
 103. Odpowiedź z dnia 29.11.2016 na pytania do SIWZ
  Wyświetleń: 1284
 104. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 3 z dnia 12.12.2016
  Wyświetleń: 1255
 105. Odpowiedź z dnia 28.11.2016 dot. Modernizacji Dekotratorni - zakup sprzętu i wyposażenia
  Wyświetleń: 1246
 106. Zakup wyposażenia oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - 2 przetarg
  Wyświetleń: 1235
 107. Protokół z otwarcia ofert 2.12.2016
  Wyświetleń: 1219
 108. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu części przetargu 6.12.2016
  Wyświetleń: 1200
 109. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modelatornia doposażenie
  Wyświetleń: 1190
 110. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2 wyposażenie
  Wyświetleń: 1170
 111. Statut Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 1145
 112. Protokół z otwarcia ofert 22.09.2017
  Wyświetleń: 1141
 113. Protokół z otwarcia ofert 31.08.2017
  Wyświetleń: 1072
 114. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 4.10.2017
  Wyświetleń: 1054
 115. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 23.10.2017
  Wyświetleń: 1051
 116. Plan zamówień publicznych na 2018 rok
  Wyświetleń: 1021
 117. Zawiadomienie o wyborze oferty czI 5.09.2017
  Wyświetleń: 1001
 118. Ogłoszenie 6.07.2018
  Wyświetleń: 982
 119. Ogłoszenie 23.03.2018
  Wyświetleń: 958
 120. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 952
 121. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 950
 122. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 20.09.2017
  Wyświetleń: 932
 123. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Działu Organizacyjno-Administracyjnego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu
  Wyświetleń: 906
 124. Konkurs na Zastępcę Dyrektora Filharmonii Opolskiej
  Wyświetleń: 889
 125. Zakup wyposażenia dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu – zakup zestawu multimedialnego (projektor, zestaw obiektywów, rama do podwieszania projektora, skrzynia transportowa projektora, skrzynia transportowa do obiektywów, system okablowania)
  Wyświetleń: 878
 126. „Remont Domu Aktora w Opolu”
  Wyświetleń: 862
 127. Zakup wyposażenia akustycznego i oświetleniowego RPO
  Wyświetleń: 813
 128. Ogłoszenie 1
  Wyświetleń: 797
 129. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 774
 130. Plan zamówień publicznych na rok 2019
  Wyświetleń: 749
 131. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 747
 132. Akustyk
  Wyświetleń: 732
 133. Oświetleniowiec
  Wyświetleń: 645
 134. Dostawa wraz z montażem systemu prezentacji wizualnej - tablic informacyjnych w postaci lightboxów i citylightów 23.05.2018
  Wyświetleń: 633
 135. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Wyświetleń: 556
 136. Wyjaśnienia do SIWZ
  Wyświetleń: 523
 137. Remont Domu Aktora w Opolu - 2 przetarg
  Wyświetleń: 522
 138. Wyrok KIO
  Wyświetleń: 517
 139. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 2 z dnia 12.12.2016
  Wyświetleń: 501
 140. Zapytanie ofertowe z dnia 12.12.2018
  Wyświetleń: 437
 141. ZAKUP WYPOSAŻENIA NIEZBĘDNEGO DLA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ PRZEZ TEATR IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W OPOLU
  Wyświetleń: 383
 142. Zamówienia publiczne na rok 2018
  Wyświetleń: 354
 143. Ochrona danych osobowych (RODO)
  Wyświetleń: 321
 144. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 315
 145. Zapytanie ofertowe- wyburzenie bazy transportu - 11.2019
  Wyświetleń: 302
 146. Zamówienia publiczne rok 2018
  Wyświetleń: 252
 147. PION KOMUNIKACJI I SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 215
 148. Plan zamówień publicznych na rok 2020
  Wyświetleń: 147
 149. Odtworzenie dachu w budynku Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 96