Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
556061168955628041234267295317320000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
360825152740257829025351304437634451505537454169
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
248128302688227223582545286028892580327232062349
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3317161397208120531667171518502352270621382563
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 25916
 2. Zamówienia publiczne do 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 3428
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 3309
 4. Zamówienia Publiczne
  Wyświetleń: 2927
 5. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego
  Wyświetleń: 2413
 6. Dyrekcja Teatru
  Wyświetleń: 1620
 7. Dane teleadresowe, informacje ogólne
  Wyświetleń: 1585
 8. Rokowania na sprzedaż nieruchomości położonych w Opolu przy ul. Zakładowej 2.
  Wyświetleń: 1561
 9. Status prawny
  Wyświetleń: 1446
 10. Pion Finansowy
  Wyświetleń: 1432
 11. Regulamin Organizacyjny Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 1412
 12. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 1387
 13. Załatwianie spraw w Teatrze
  Wyświetleń: 1361
 14. Samodzielne stanowiska pracy
  Wyświetleń: 1357
 15. Majątek Teatru
  Wyświetleń: 1342
 16. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 1296
 17. Wyniki I naboru Kierownik Promocji i Specjalisty ds. promocji
  Wyświetleń: 1274
 18. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1262
 19. Zarządzenia
  Wyświetleń: 1246
 20. Modernizacja systemu ppoż.
  Wyświetleń: 1239
 21. Finansowanie działalności
  Wyświetleń: 1236
 22. Pion Promocji i Marketingu
  Wyświetleń: 1221
 23. Kontrole zewnętrzne Teatru
  Wyświetleń: 1216
 24. Wyniki końcowe rekrutacji
  Wyświetleń: 1195
 25. Zamówienia publiczne rok 2016
  Wyświetleń: 1189
 26. Pion Artystyczny
  Wyświetleń: 1188
 27. Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowa
  Wyświetleń: 1170
 28. Biuro sprzedaży
  Wyświetleń: 1158
 29. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 1157
 30. Statut Teatru
  Wyświetleń: 1138
 31. Protokół z otwarcia ofert
  Wyświetleń: 1132
 32. Kierownik Działu Promocji, Marketingu, PR
  Wyświetleń: 1131
 33. Pion Techniczno - Administracyjny
  Wyświetleń: 1128
 34. Pion projektów
  Wyświetleń: 1103
 35. Rejestry, ewidencje i archiwa
  Wyświetleń: 1089
 36. Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - Modelatornia Opolska - 1 część
  Wyświetleń: 1084
 37. Zamówienie publiczne na USŁUGĘ BANKOWĄ DOTYCZĄCĄ UDZIELENIA KREDYTU W RACHUNKU KREDYTOWYM Z LIMITEM ODNAWIALNYMW KWOCIE 1.500.000 ZŁ dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.
  Wyświetleń: 1074
 38. Wyniki końcowe rekrutacji na stanowisko KSIĘGOWA
  Wyświetleń: 1073
 39. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1062
 40. Konkurs na dyrektora Teatru z dnia 31.07.2015
  Wyświetleń: 1052
 41. Plan kontroli wewnetrznej
  Wyświetleń: 1049
 42. Regulamin kontroli zarządczej
  Wyświetleń: 1049
 43. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1037
 44. Ogłoszenie na stanowisko INSPICJENT - SUFLER
  Wyświetleń: 1023
 45. Młodszy specjalista ds. Marketingu i PR
  Wyświetleń: 988
 46. Wyniki I naboru na stanowisko KSIĘGOWA
  Wyświetleń: 987
 47. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 976
 48. Dostosowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego do wymogów norm i przepisów przeciwpożarowych w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu – II etap
  Wyświetleń: 970
 49. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Teatru
  Wyświetleń: 943
 50. Zadania Teatru
  Wyświetleń: 928
 51. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 901
 52. Wyjaśnienia do SIWZ
  Wyświetleń: 899
 53. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modelatornia 2
  Wyświetleń: 891
 54. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim do zadania pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne - w podziale na części
  Wyświetleń: 859
 55. Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - Modelatornia Opolska - zakup sprzętu i wyposażenia
  Wyświetleń: 835
 56. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 827
 57. Stolarz
  Wyświetleń: 814
 58. Rejestry aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 813
 59. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Wyświetleń: 804
 60. Internetowy serwis jednostki
  Wyświetleń: 798
 61. Monitory Polskie
  Wyświetleń: 784
 62. Protokół z otwarcia ofert na usługę bankową
  Wyświetleń: 783
 63. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Wyświetleń: 783
 64. Pobierz programy
  Wyświetleń: 781
 65. Formularze ePUAP
  Wyświetleń: 759
 66. Protokół z otwarcia ofert Modelatornia Opolska
  Wyświetleń: 755
 67. Montaż windy i platformy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 753
 68. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego
  Wyświetleń: 747
 69. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia Modelatornia Opolska 1 część
  Wyświetleń: 745
 70. Ogłoszenie na stanowisko akustyk i oświetleniowiecc
  Wyświetleń: 741
 71. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 740
 72. Montaż windy i platformy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych 7.07.2016
  Wyświetleń: 739
 73. Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 737
 74. Zawiadomienie o wyborze oferty Modelatornia Opolska 1 część
  Wyświetleń: 735
 75. Dzienniki Ustaw
  Wyświetleń: 733
 76. Wyjaśnienia do SIWZ Modelatornia Opolska
  Wyświetleń: 728
 77. Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu- Modelatornia Opolska – 2 część
  Wyświetleń: 723
 78. Statut Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 711
 79. Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ Modelatornia Opolska
  Wyświetleń: 706
 80. Protokół z otwarcia ofert 27.07.2016
  Wyświetleń: 694
 81. Zawiadomienie o wyborze oferty Montaż windy i platformy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych 28.07.2016
  Wyświetleń: 677
 82. Zawiadomienie o wyborze oferty Modelatornia Opolska cz. 2
  Wyświetleń: 664
 83. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 659
 84. Protokół z otwarcia ofert Modelatornia część 2
  Wyświetleń: 658
 85. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Winda
  Wyświetleń: 641
 86. Specjalista ds. marketingu
  Wyświetleń: 638
 87. Protokół z otwarcia ofert Montaż windy
  Wyświetleń: 630
 88. Protokół z otwarcia ofert 16.11.2016
  Wyświetleń: 629
 89. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania
  Wyświetleń: 628
 90. Wyjaśnienia do SIWZ Montaż windy
  Wyświetleń: 612
 91. Plan zamówień publicznych na 2017 rok
  Wyświetleń: 604
 92. Zakup wyposażenia oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 600
 93. Zaproszenie do składania ofert 27.10.2017
  Wyświetleń: 577
 94. Zawiadomienie o wyborze oferty Nowa jakość Teatru cz. 3
  Wyświetleń: 569
 95. Odpowiedź z dnia 26.11.2016 dot zapytań do SIWZ Modernizacja Dekoratorni - zakup sprzętu i wyposażenia
  Wyświetleń: 568
 96. Odpowiedź z dnia 28.11.2016 dot. Modernizacji Dekotratorni - zakup sprzętu i wyposażenia
  Wyświetleń: 567
 97. Odpowiedź z dnia 29.11.2016 na pytania do SIWZ
  Wyświetleń: 557
 98. Zakup wyposażenia akustycznego i oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu – Światło na sztukę
  Wyświetleń: 552
 99. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 1 z dnia 12.12.2016
  Wyświetleń: 549
 100. Aktywny sprzedawca
  Wyświetleń: 540
 101. Protokół z otwarcia ofert 2.12.2016
  Wyświetleń: 537
 102. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 3 z dnia 12.12.2016
  Wyświetleń: 536
 103. Zarządzanie projektem i nadzór inwestorski w ramach projektu pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne 21.12.2017
  Wyświetleń: 531
 104. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1 i cz. 2
  Wyświetleń: 522
 105. Zarządzanie projektem i nadzór inwestorski w ramach projektu pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne
  Wyświetleń: 513
 106. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modelatornia doposażenie
  Wyświetleń: 512
 107. Konkurs na Zastępcę Dyrektora Filharmonii Opolskiej
  Wyświetleń: 502
 108. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu części przetargu 6.12.2016
  Wyświetleń: 490
 109. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2 wyposażenie
  Wyświetleń: 477
 110. Zakup wyposażenia oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - 2 przetarg
  Wyświetleń: 468
 111. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 459
 112. Ogłoszenie 1
  Wyświetleń: 407
 113. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 405
 114. Protokół z otwarcia ofert 22.09.2017
  Wyświetleń: 381
 115. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 372
 116. Zawiadomienie o wyborze oferty czI 5.09.2017
  Wyświetleń: 337
 117. Protokół z otwarcia ofert 31.08.2017
  Wyświetleń: 321
 118. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 4.10.2017
  Wyświetleń: 313
 119. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 20.09.2017
  Wyświetleń: 297
 120. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 23.10.2017
  Wyświetleń: 271
 121. Plan zamówień publicznych na 2018 rok
  Wyświetleń: 266
 122. Akustyk
  Wyświetleń: 256
 123. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Wyświetleń: 239
 124. Oświetleniowiec
  Wyświetleń: 238
 125. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 2 z dnia 12.12.2016
  Wyświetleń: 177
 126. Wyjaśnienia do SIWZ
  Wyświetleń: 171
 127. Ogłoszenie 23.03.2018
  Wyświetleń: 142
 128. Ogłoszenie 6.07.2018
  Wyświetleń: 110
 129. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 78
 130. Zamówienia publiczne na rok 2018
  Wyświetleń: 65
 131. Dostawa wraz z montażem systemu prezentacji wizualnej - tablic informacyjnych w postaci lightboxów i citylightów 23.05.2018
  Wyświetleń: 55
 132. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Działu Organizacyjno-Administracyjnego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu
  Wyświetleń: 19
Metryczka
 • wytworzono:
  22-01-2015
  przez: Aleksandra Demciuch
 • opublikowano:
  22-01-2015 12:18
  przez: Aleksandra Demciuch
 • podmiot udostępniający:
  Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  odwiedzin: 1037
Dane jednostki:

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
45-056 Opole
ul. Plac Teatralny 12
NIP: 7540339881 REGON: 000279717

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 90 82
fax: 77 454 59 42
e-mail: biuro@teatropole.pl
strona www: teatropole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×