Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
556061168955628030200000000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
360825152740257829025351304437634451505537454169
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
248128302688227223582545286028892580327232062349
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3317161397208120531667171518502352270621382563
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 24637
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 3182
 3. Zamówienia publiczne do 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 3178
 4. Zamówienia Publiczne
  Wyświetleń: 2844
 5. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego
  Wyświetleń: 2305
 6. Dyrekcja Teatru
  Wyświetleń: 1514
 7. Rokowania na sprzedaż nieruchomości położonych w Opolu przy ul. Zakładowej 2.
  Wyświetleń: 1457
 8. Dane teleadresowe, informacje ogólne
  Wyświetleń: 1441
 9. Pion Finansowy
  Wyświetleń: 1355
 10. Status prawny
  Wyświetleń: 1346
 11. Regulamin Organizacyjny Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 1336
 12. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 1332
 13. Załatwianie spraw w Teatrze
  Wyświetleń: 1266
 14. Majątek Teatru
  Wyświetleń: 1259
 15. Samodzielne stanowiska pracy
  Wyświetleń: 1247
 16. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 1222
 17. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1185
 18. Wyniki I naboru Kierownik Promocji i Specjalisty ds. promocji
  Wyświetleń: 1175
 19. Modernizacja systemu ppoż.
  Wyświetleń: 1169
 20. Zarządzenia
  Wyświetleń: 1162
 21. Finansowanie działalności
  Wyświetleń: 1159
 22. Pion Promocji i Marketingu
  Wyświetleń: 1156
 23. Zamówienia publiczne rok 2016
  Wyświetleń: 1131
 24. Wyniki końcowe rekrutacji
  Wyświetleń: 1129
 25. Pion Artystyczny
  Wyświetleń: 1125
 26. Kontrole zewnętrzne Teatru
  Wyświetleń: 1105
 27. Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowa
  Wyświetleń: 1102
 28. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 1099
 29. Protokół z otwarcia ofert
  Wyświetleń: 1073
 30. Biuro sprzedaży
  Wyświetleń: 1057
 31. Pion Techniczno - Administracyjny
  Wyświetleń: 1052
 32. Kierownik Działu Promocji, Marketingu, PR
  Wyświetleń: 1051
 33. Statut Teatru
  Wyświetleń: 1046
 34. Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - Modelatornia Opolska - 1 część
  Wyświetleń: 1038
 35. Pion projektów
  Wyświetleń: 1034
 36. Rejestry, ewidencje i archiwa
  Wyświetleń: 1028
 37. Zamówienie publiczne na USŁUGĘ BANKOWĄ DOTYCZĄCĄ UDZIELENIA KREDYTU W RACHUNKU KREDYTOWYM Z LIMITEM ODNAWIALNYMW KWOCIE 1.500.000 ZŁ dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.
  Wyświetleń: 1017
 38. Wyniki końcowe rekrutacji na stanowisko KSIĘGOWA
  Wyświetleń: 1013
 39. Konkurs na dyrektora Teatru z dnia 31.07.2015
  Wyświetleń: 1000
 40. Plan kontroli wewnetrznej
  Wyświetleń: 992
 41. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 979
 42. Regulamin kontroli zarządczej
  Wyświetleń: 968
 43. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 958
 44. Ogłoszenie na stanowisko INSPICJENT - SUFLER
  Wyświetleń: 954
 45. Wyniki I naboru na stanowisko KSIĘGOWA
  Wyświetleń: 933
 46. Dostosowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego do wymogów norm i przepisów przeciwpożarowych w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu – II etap
  Wyświetleń: 926
 47. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 919
 48. Młodszy specjalista ds. Marketingu i PR
  Wyświetleń: 912
 49. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Teatru
  Wyświetleń: 890
 50. Zadania Teatru
  Wyświetleń: 864
 51. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 838
 52. Wyjaśnienia do SIWZ
  Wyświetleń: 828
 53. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modelatornia 2
  Wyświetleń: 822
 54. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim do zadania pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne - w podziale na części
  Wyświetleń: 783
 55. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 772
 56. Rejestry aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 772
 57. Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - Modelatornia Opolska - zakup sprzętu i wyposażenia
  Wyświetleń: 768
 58. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Wyświetleń: 757
 59. Internetowy serwis jednostki
  Wyświetleń: 743
 60. Stolarz
  Wyświetleń: 739
 61. Pobierz programy
  Wyświetleń: 730
 62. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Wyświetleń: 720
 63. Monitory Polskie
  Wyświetleń: 718
 64. Protokół z otwarcia ofert na usługę bankową
  Wyświetleń: 718
 65. Formularze ePUAP
  Wyświetleń: 710
 66. Montaż windy i platformy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 705
 67. Protokół z otwarcia ofert Modelatornia Opolska
  Wyświetleń: 701
 68. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia Modelatornia Opolska 1 część
  Wyświetleń: 701
 69. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego
  Wyświetleń: 699
 70. Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 694
 71. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 687
 72. Zawiadomienie o wyborze oferty Modelatornia Opolska 1 część
  Wyświetleń: 687
 73. Dzienniki Ustaw
  Wyświetleń: 685
 74. Montaż windy i platformy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych 7.07.2016
  Wyświetleń: 683
 75. Ogłoszenie na stanowisko akustyk i oświetleniowiecc
  Wyświetleń: 680
 76. Wyjaśnienia do SIWZ Modelatornia Opolska
  Wyświetleń: 677
 77. Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu- Modelatornia Opolska – 2 część
  Wyświetleń: 675
 78. Statut Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 663
 79. Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ Modelatornia Opolska
  Wyświetleń: 662
 80. Protokół z otwarcia ofert 27.07.2016
  Wyświetleń: 646
 81. Zawiadomienie o wyborze oferty Montaż windy i platformy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych 28.07.2016
  Wyświetleń: 612
 82. Protokół z otwarcia ofert Modelatornia część 2
  Wyświetleń: 604
 83. Zawiadomienie o wyborze oferty Modelatornia Opolska cz. 2
  Wyświetleń: 598
 84. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 586
 85. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Winda
  Wyświetleń: 582
 86. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania
  Wyświetleń: 572
 87. Wyjaśnienia do SIWZ Montaż windy
  Wyświetleń: 564
 88. Protokół z otwarcia ofert 16.11.2016
  Wyświetleń: 558
 89. Protokół z otwarcia ofert Montaż windy
  Wyświetleń: 557
 90. Plan zamówień publicznych na 2017 rok
  Wyświetleń: 553
 91. Odpowiedź z dnia 28.11.2016 dot. Modernizacji Dekotratorni - zakup sprzętu i wyposażenia
  Wyświetleń: 525
 92. Zawiadomienie o wyborze oferty Nowa jakość Teatru cz. 3
  Wyświetleń: 514
 93. Odpowiedź z dnia 26.11.2016 dot zapytań do SIWZ Modernizacja Dekoratorni - zakup sprzętu i wyposażenia
  Wyświetleń: 512
 94. Specjalista ds. marketingu
  Wyświetleń: 509
 95. Zakup wyposażenia oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 506
 96. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 1 z dnia 12.12.2016
  Wyświetleń: 492
 97. Zaproszenie do składania ofert 27.10.2017
  Wyświetleń: 488
 98. Odpowiedź z dnia 29.11.2016 na pytania do SIWZ
  Wyświetleń: 483
 99. Protokół z otwarcia ofert 2.12.2016
  Wyświetleń: 474
 100. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 3 z dnia 12.12.2016
  Wyświetleń: 466
 101. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1 i cz. 2
  Wyświetleń: 461
 102. Zakup wyposażenia akustycznego i oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu – Światło na sztukę
  Wyświetleń: 458
 103. Konkurs na Zastępcę Dyrektora Filharmonii Opolskiej
  Wyświetleń: 453
 104. Zarządzanie projektem i nadzór inwestorski w ramach projektu pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne 21.12.2017
  Wyświetleń: 452
 105. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modelatornia doposażenie
  Wyświetleń: 445
 106. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu części przetargu 6.12.2016
  Wyświetleń: 443
 107. Zarządzanie projektem i nadzór inwestorski w ramach projektu pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne
  Wyświetleń: 422
 108. Aktywny sprzedawca
  Wyświetleń: 420
 109. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2 wyposażenie
  Wyświetleń: 415
 110. Zakup wyposażenia oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - 2 przetarg
  Wyświetleń: 397
 111. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 386
 112. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 383
 113. Ogłoszenie 1
  Wyświetleń: 382
 114. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 347
 115. Protokół z otwarcia ofert 22.09.2017
  Wyświetleń: 308
 116. Protokół z otwarcia ofert 31.08.2017
  Wyświetleń: 279
 117. Zawiadomienie o wyborze oferty czI 5.09.2017
  Wyświetleń: 276
 118. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 4.10.2017
  Wyświetleń: 256
 119. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 20.09.2017
  Wyświetleń: 253
 120. Akustyk
  Wyświetleń: 240
 121. Oświetleniowiec
  Wyświetleń: 223
 122. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Wyświetleń: 223
 123. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 23.10.2017
  Wyświetleń: 219
 124. Plan zamówień publicznych na 2018 rok
  Wyświetleń: 188
 125. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 2 z dnia 12.12.2016
  Wyświetleń: 148
 126. Wyjaśnienia do SIWZ
  Wyświetleń: 146
 127. Ogłoszenie 23.03.2018
  Wyświetleń: 72
 128. Zamówienia publiczne na rok 2018
  Wyświetleń: 44
Metryczka
 • wytworzono:
  22-01-2015
  przez: Aleksandra Demciuch
 • opublikowano:
  22-01-2015 12:18
  przez: Aleksandra Demciuch
 • podmiot udostępniający:
  Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  odwiedzin: 958
Dane jednostki:

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
45-056 Opole
ul. Plac Teatralny 12
NIP: 7540339881 REGON: 000279717

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 90 82
fax: 77 454 59 42
e-mail: biuro@teatropole.pl
strona www: teatropole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×